Wednesday 14 November
Bisdom 60 jaar
Geloofsverdieping
is bluehost good
Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2017

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2017

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

PRIESTERWIJDING

PRIESTERWIJDING

Op zondag 18 november 2018 vindt de Priesterwijding plaats van Eerwaarde Guillaume Woei A Jin door Bisschop Karel Choennie. Tijd : 17:00 uur Plaats: Kathedrale Basiliek St. Petrus & Paulus. U bent allen van harte welkom!

MISSIEZONDAG 2018

MISSIEZONDAG 2018

"Ga en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen" (Mt.28:19) Deze woorden –het mandaat van Christus- roepen elke gedoopte katholiek op tot actie! We zijn de maand oktober binnengetreden, welke in onze Katholieke Kerk wordt gevierd als Missiemaand. De Kerk heeft...

Voetbaltoernooi ivm 60 jaar Bisdom

Voetbaltoernooi ivm 60 jaar Bisdom

Op zaterdag 25 augustus 2018 begint het voetbaltoernooi om 10:00 uur in het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum De aftrap zal geschieden door de Mgr. Karel Choennie. De clubs(parachies) die deelnemen zijn: Alfons St Clemens Olv Nazareth St Petrus & Paulus...

60 jaar Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo

60 jaar Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo

Het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo viert op vrijdag 24 augustus 2018 haar 60 jarig bestaan.Dit feest zal gevierd worden op zaterdag 25 en op zondag 26 augustus 2018. Zie hieronder het programma: Zaterdag 25 augustus 2018: Voetbaltoernooi 10:00 u Mgr....