Friday 23 June
Launch Katholieke Jongeren Suriname
Geloofsverdieping - lees artikelen
is bluehost good
Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2017

Nieuws

Pastorale leergangen

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2017

Nieuws

Pastorale leergangen

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Nieuwe benoeming voor de nuntius

Nieuwe benoeming voor de nuntius

De Apostolische Nuntius voor de regio, Aartsbisschop Nicola Girasoli,heeft vrijdag 16 juni het bericht gestuurd dat de paus hemeen nieuwe benoeming heeft gegeven, en wel als apostolische nuntius voor de Republiek Peru.De nuntius zal vertrekken uit Port of Spain (Trinidad)...

Launch Katholieke Jongeren Suriname

Launch Katholieke Jongeren Suriname

Wij nodigen alle jongeren(en volwassenen) uit voor de launch van de Katholieke Jongeren Suriname op vrijdag 23 juni 2017 in de Kathedrale Basiliek om 19:00 uur. De bedoeling is om de jongeren van alle parochies weer samen te bundelen en...

Aankomst pater uit Indonesië

Aankomst pater uit Indonesië

Op donderdag 8 juni is pater Fransiskus Mistrianto aangekomen in ons land. Hij is lid van de Congregatie voor de Missie, beter bekend als de Vincentianen. Voorlopig verblijft hij in de pastorie van de H.-Familieparochie, maar wij hopen dat hij...

Sacramentsprocessie zondag 18 juni

 Sacramentsprocessie zondag 18 juni

Werkelijk aanwezigNadat in 2013 voor het eerst na vele jaren weer een sacramentsprocessie werd gehouden door de straten van Paramaribo, wordt het op 18 juni dit jaar de derde keer dat wij wederom zo’n grootse en plechtige processie houden. Er...

Links button Image 005 Personeel gezocht