Wednesday 29 June
Leest u het artikel over het patroonsfeest
Geloofsverdieping - lees artikelen
is bluehost good
Bisschop van Paramaribo

Heilig jaar van Barmhartigheid

Heilig jaar van Barmahartigheid

Nieuws

Nieuws

Bisschopswijding

Bisschopswijding

Geloofsverdieping

geloofverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Batavia

Bisschop van Paramaribo

Heilig jaar van Barmhartigheid

Heilig jaar van Barmahartigheid

Nieuws

Nieuws

Bisschopswijding

Bisschopswijding

Geloofsverdieping

geloofverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Batavia

Verslag Diaconie dag

Verslag Diaconie dag

Door: Claudia Tjon Kiem Sang Op zaterdag 18 juni j.l. werd een bijzondere bijeenkomst voor alle diakonie werkers in ons bisdom gehouden. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Dienst voor Geloof, Cultuur en Communicatie (DGCC) op initiatief van bisschop mgr....

Wan ekte man!

Wan ekte man!

Tweede conferentie Catholic Men’s Ministry Suriname te Moengo Door: Lucien Chin A Foeng ‘Wrokoman fu Gado’ stond er op die wiegende, dansende rug van het oranje shirt, terwijl de zeskoppige band luide kerkmuziek speelde. Die wrokomans fu Gado konden er...

Patroonsfeest van ons Bisdom: 29 juni

Patroonsfeest van ons Bisdom: 29 juni

Door: Ptr Esteban Kross Het feest van Petrus en Paulus op 29 juni, neemt ons mee naar de wortels van de Kerk. De twee bekendste en voornaamste apostelen hebben allebei uiteindelijk in de stad Rome het Evangelie verkondigd. Daar in...

Statement van het RK Bisdom Paramaribo voor de anti-mensenhandel miniconferentie

Statement van het RK Bisdom Paramaribo voor de anti-mensenhandel miniconferentie

“De Kerk, een belangrijke partner” “De mens is een relationeel wezen, bestemd om zichzelf te verwezenlijken door interpersoonlijke relaties, geïnspireerd door rechtvaardigheid en naastenliefde. Het is voor zijn ontplooiing fundamenteel dat zijn waardigheid, vrijheid en autonomie erkend en gerespecteerd worden.”...

Links button Image 001 Familie berichten

Links button Image 002Een van Hart en een van ziel

Links button Image 004 Extraordinaruy

Links button Image 003 Krakow