Saturday 23 July
Leest u meer over de slotvieringen
Geloofsverdieping - lees artikelen
is bluehost good
Bisschop van Paramaribo

Heilig jaar van Barmhartigheid

Heilig jaar van Barmahartigheid

Nieuws

Nieuws

Bisschopswijding

Bisschopswijding

Geloofsverdieping

geloofverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Batavia

Bisschop van Paramaribo

Heilig jaar van Barmhartigheid

Heilig jaar van Barmahartigheid

Nieuws

Nieuws

Bisschopswijding

Bisschopswijding

Geloofsverdieping

geloofverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Batavia

Redemptoristen – 150 jaar missie in Suriname

Redemptoristen – 150 jaar missie in Suriname

Broeders en zusters in Christus, (bekijk hier de uitnodiging slotvieringen in PDF formaat)Medegelovigen Tussen 28 juli en 01 augustus 2016, zullen de slotvieringen ter gelegenheid van het Jubileumjaar 150 jaar missie in Suriname, plaatsvinden. Vanaf de dag toen de eerste...

Uitverkiezing tot dienstbaarheid

Uitverkiezing tot dienstbaarheid

Onder grote belangstelling werd op zondag 10 juli in de kathedrale basiliek, onze diaken Crescent Iloka, gewijd tot priester voor het Bisdom Paramaribo. Een inspirerende en sfeervolle viering, die werd bijgewoond door de uit Nigeria overgekomen ouders en familie van...

Veel meer dan alternatieve extraatjes

Veel meer dan alternatieve extraatjes

De vorige maand is het Vaticaan uitgekomen met een document, waarin een beschouwing wordt gegeven over de relatie van charismatische bewegingen tot de gevestigde kerk. Dit document, dat wereldwijd is gedistribueerd naar alle bisdommen, bekijkt de aanwezigheid en groei van...

Overlijdensbericht Zuster Lucia Lewis

Overlijdensbericht Zuster Lucia Lewis

 Lees hier het overlijdensbericht in pdf Geef Hem je hele leven,Zoals Maria bij Jezus aan het kruis. Je zult zijn, dienaar van al je broeders,Dienstbaar aan de liefde, dienstbaar aan de mensen zul je zijn…. Hierbij maken de Zusters van...

Links button Image 001 Familie berichten

Links button Image 002Een van Hart en een van ziel

Links button Image 004 Extraordinaruy

Links button Image 003 Krakow