Welkom bij het RK Bisdom van Paramaribo

Het thema van september is: Leiderschap en Spiritualiteit

 
Mission Statement van het Bisdom Suriname

Wapen Bisdom Paramaribo“Het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo is een open geloofsgemeenschap, die bezield door het Evangelie van Jezus Christus, mensen samenbrengt in liefde en solidariteit, en op grond van haar zending door Christus gegeven, werkt aan gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping”.

Lees meer...
 

Geschiedenis

Verdieping

Marriage