Friday 6 May
Donderdag 5 mei. Hemelvaartsdag
Leest u de verschillende artikelen mbt. geloofsverdieping
is bluehost good
Bisschop van Paramaribo

Heilig jaar van Barmhartigheid

Heilig jaar van Barmahartigheid

Nieuws

Nieuws

Bisschopswijding

Bisschopswijding

Geloofsverdieping

geloofverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Batavia

Bisschop van Paramaribo

Heilig jaar van Barmhartigheid

Heilig jaar van Barmahartigheid

Nieuws

Nieuws

Bisschopswijding

Bisschopswijding

Geloofsverdieping

geloofverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Batavia

Maria, Moeder van barmhartigheid

Maria, Moeder van barmhartigheid

Uit het Weekblad Omhoog van het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo: nr 17 De maand mei is aangebroken en dat betekent in onze katholieke traditie het aanbreken van de Mariamaand. Geen enkele andere vrouw uit de geschiedenis van de mensheid is zoveel...

Geroepen of niet?

Geroepen of niet?

De vierde zondag van Pasen – ook wel genoemd de ‘zondag van de Goede Herder’ – is van oudsher door de Kerk aangesteld als dag van gebed voor roepingen, oftewel ‘roepingenzondag.’ De kerk vraagt van alle gelovigen om op deze...

De Kerk – Moeder van roepingen

De Kerk – Moeder van roepingen

Boodschap van paus Franciscus bij gelegenheid van de wereldgebedsdag voor roepingen Dierbare zusters en broeders, Het is mijn innige wens dat, gedurende dit buitengewoon Jubeljaar van Barmhartigheid, alle gedoopten de vreugde zullen ervaren van het behoren bij de Kerk en...

Een Warmhartige Kerk

Een Warmhartige Kerk

Op woensdag 23 maart, in de viering van de oliewijding, deed de bisschop een zijn preek een oproep aan onze geloofsgemeenschap hoe wij kerk behoren te zijn. Deze oproep was niet alleen bestemd voor de aanwezigen in de kathedraal op...

Links button Image 001 Familie berichten

Links button Image 002Een van Hart en een van ziel

Links button Image 004 Extraordinaruy

Links button Image 003 Krakow

Links button Image 005 Personeel gezocht