Saturday 20 April

 Mission statement:
De KCV is een beweging binnen de RK kerk die mensen helpt om te groeien in een diepere persoonlijke relatie met Jezus, waardoor hun gaven en talenten vrij komen om actief binnen de kerk te worden ingezet.

Elke persoon heeft van God gaven en talenten gehad. Deze gaven en talenten kunnen wij ontwikkelen door de Heilige Geest in ons te laten werken. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we meer verbonden raken met God en met onze mede broeders en zusters. Binnen de KCV wordt er daarom vaker samen gebeden om de vervulling met de Heilige Geest, de gave van God bij uitstek. Lofprijzing, dankzegging en aanbiddingzijn hiervan een belangrijk onderdeel. We vieren en beleven ook samen de sacramenten.

We gaan ons, door de werking van de Heilige Geest, als nieuwe mensen voelen, doordat we steeds meer verbonden raken met God. Deze vernieuwing ervaart elke persoon op zijn eigen manier. Je maakt dus een ommekeer naar God toe (= bekering). Je hebt bijvoorbeeld het gevoel opnieuw geboren te zijn en ervaart dat je een kind van God bent en dat Hij persoonlijk van je houdt. Zo zijn er nog vele manieren om deze vernieuwing te ervaren.

De vernieuwing van ons leven gaat niet zomaar. Daarom organiseert de KCV een aantal activiteiten die ons moet helpen om onze gaven en talenten verder te ontwikkelen. Enkele van deze activiteiten zijn:
-Wekelijkse gebedsbijeenkomsten in de diverse RK parochies
-Algemene diensten en conferenties
-Vorming door middel van bijbelstudie, retraites, cursussen, trainingen en seminars (z.a. Leven in de Geest en Groei in de Geest)
-Counseling en gebed om genezing (innerlijk en lichamelijk)
-Evangelisatie huis-aan-huis en via de media

De meeste activiteiten vinden plaats in het Dienstencentrum van de KCV, Awaradam no. 15 , Abrabroki. Hier hebben we onder andere een kapel, vergaderruimte, studiezaal, keuken/eetzaal en slaapvertrekken voor totaal 40 mensen. Personen of groepen die in Paramaribo voor een weekend of langere tijd moeten vertoeven ivm training, vorming, retraite of anderszins kunnen gebruik maken van ons Dienstencentrum.

Besturing
De besturing geschiedt door het Nationaal Service Team dat wordt gevormd door een dagelijks bestuur (1 voorzitter, 1 penningmeester en 2 secretarissen) en coördinatoren van de verschillende werkgroepen.

Het Nationaal Service Team wordt bijgestaan door een team van adviseurs.
- Voorzitter - Zr. Lucy Veldwachter de Vries
- Secretarissen - Zr. Lucille Karg - Zr. Audrey Sijem
- Penningmeester-Zr. Patricia Irion
- Coördinator Nickerie-Zr. Richel Lieveld
- Coördinator Coronie-Zrs. Thelma Etnel en Brenda Alvares
- Coördinator Moengo - Zr. Doris Dijon
- Coördinator Gebedsgroepen-Zr. Melita Wadilie
- Coördinator Diensten - Zr. Ellen Redman
- Coördinator Mannenwerk -Br. Johannes Wong Loi Sing
- Coördinator Kinderwerk-Zr. Maya Sleur
- Coördinator Jongerenwerk-Zr. Saskia Woodly
- Coördinator Praise - Zr. Angela Misidjang
- Coördinator Evangelisatie - Zr. Maureen Monsanto
- Coördinator Media - Zr. Lucille Karg(Public Relations.)/Agnes Vliet (media evangelisatie).
- Coördinator Dienstencentrum-Zr. Alma Koorndijk
- Coördinator Fundraising-Zr. Marabel Boldewijn
- Gedelegeerde v.d. Bisschop: Pater Kenneth Vigelandzoon

Katholieke Charismatische Vernieuwing Suriname
Dienstencentrum van de KCV, Awaradam no. 15
Secretariaat: 404975 ; open dinsdag en donderdag van 9:00 - 12:00
Bank: DSB # 15.42.29 (Giro)
DSB # 42.77.112 (Bouwfonds)
DSB # 54.12.625 US$

Reguliere bijeenkomsten in het Dienstencentrum:

  1. 1e vrijdag 18.00-20.00 u. Eucharistieviering met Sacramentsaanbidding
  2. 1e zaterdag 09.00-11.00u. Rozenkransgebed
  3. 3e woensdag 10.00-13.00u. Sacramentsaanbidding
  4. Des zaterdags: Gebed & counseling op afspraak
  5. Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies.