Sunday 9 December
 
 

Bisdom Paramaribo tijdelijk niet bereikbaar via e-mail

Bisdom Paramaribo tijdelijk niet bereikbaar via e-mail

Vanwege een technische storing op onze mailserver zijn al onze e-mail adressen onbereikbaar. Onze excuses voor dit ongerief. U kunt ons voorlopig mailen op het volgende adres: Dit e-mailadres wordt...

Periode van Advent

Periode van Advent

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. 'Adventus'In de weken vóór Kerstmis leven christenen in...

Advent Konmakandra 2018

Advent Konmakandra 2018

Advent Konmakandra 2018 Thema:Herstel ons, o God van ons heil,doe teniet uw afkeer van ons!Psalm 85: 5 Plaats : Maarten Lutherkerk aan de waterkantTijd : 19. 00 uurDatum: vrijdag 30...

Kerstconcert Kathedrale Basiliek

Kerstconcert Kathedrale Basiliek

Datum: zondag 09 december 2018Plaats: Kathedrale BasiliekTijd : 18.00 uur Leerlingen van de Kathedrale Koorschool enhet Kathedrale Jongerenkoor zullen met sfeervolle zang endans u in de juiste kerstsfeer brengen. Kaarten:Volwassenen...

Preek van mgr K. Choennie bij de priesterwijding van Guillaume Woei A Jin

Preek van mgr K. Choennie bij de priesterwijding van Guillaume Woei A Jin

Het is een bijzonder grote vreugde dat wij met de wijding van Guillaume na 18 jaren weer een priester uit Suriname mogen wijden. Het heeft evenwel enige tijd geduurd voordat...

PRIESTERWIJDING

PRIESTERWIJDING

Op zondag 18 november 2018 vindt de Priesterwijding plaats van Eerwaarde Guillaume Woei A Jin door Bisschop Karel Choennie. Tijd : 17:00 uur Plaats: Kathedrale Basiliek St. Petrus & Paulus....

MISSIEZONDAG 2018

MISSIEZONDAG 2018

"Ga en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen" (Mt.28:19) Deze woorden –het mandaat van Christus- roepen elke gedoopte katholiek op tot actie! We zijn de maand oktober binnengetreden, welke in...

Voetbaltoernooi ivm 60 jaar Bisdom

Voetbaltoernooi ivm 60 jaar Bisdom

Op zaterdag 25 augustus 2018 begint het voetbaltoernooi om 10:00 uur in het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum De aftrap zal geschieden door de Mgr. Karel Choennie. De clubs(parachies) die deelnemen...

60 jaar Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo

60 jaar Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo

Het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo viert op vrijdag 24 augustus 2018 haar 60 jarig bestaan.Dit feest zal gevierd worden op zaterdag 25 en op zondag 26 augustus 2018. Zie hieronder...

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Door P. Tjon Kiem Sang Over de dogmaverklaringNadat op het eerste Vaticaanse concilie (1869-70) al 200 bisschoppen de dogmatische definitie van de lichamelijke tenhemelopneming van Maria hadden gevraagd, volgde de...

Bijzondere Woord en Gebedsdienst Nationale dag der Inheemsen

Bijzondere Woord en Gebedsdienst Nationale dag der Inheemsen

Bijzondere Woord en Gebedsdienst in verband met de Nationale dag der Inheemsen."Zijn in harmonie met ons Amazone Regenwoud"met o.a inheems muziek, sketch, woord van Bisschop Choennie, over verbintenissen aangaan met...

In Memoriam pater Gerard Geyskens, SDS

In Memoriam pater Gerard Geyskens, SDS

Op woensdag 25 april is in Hamont, België, na een lange strijd tegen ziekte, pater Gerard heengegaan. Pater Gerard heeft in augustus vorig jaar zijn missie in ons land afgesloten...

OVERZICHT van alle JUBILATE liederen op de 18 CD's

Hierbij het overzicht van alle liederen uit de Jubilate die zijn uitgebracht door het bisdom op 18 cd's.CD1 en CD2 zijn niet opgenomen in het overzicht omdat de advent- en...

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid

Voorafgaand aan de viering van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid wordt een speciale noveen gebeden, die begint op Goede Vrijdag en eindigt op de zaterdag vóór het feest van...

Een kerk met een Amazonegezicht

Een kerk met een Amazonegezicht

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2018 Download hier de vastenbrief in pdf In de veertigdagentijd horen wij de oproep van Johannes de Doper: “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”...

Nieuwjaarspreek 2018 van Mgr Karel Choennie

Nieuwjaarspreek 2018 van Mgr Karel Choennie

Groeien door aandachtig luisteren en van harte respons geven (download hier de nieuwjaarsboodschap in PDF formaat) Beste vrienden,Zalig nieuwjaar! Ik ben 2017 gestart met u te zeggen dat ik tijd...

Een vreugdevolle kerstboodschap van mgr. Karel Choennie

Een vreugdevolle kerstboodschap van mgr. Karel Choennie

De aankondigingIn sommige samenlevingen – met name in het Westen – is het gebruik dat bij de geboorte van een kind een kaartje wordt rondgestuurd naar familie en vrienden, om...

Vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek

Vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek

Overzicht van de vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek.

Kerststallen Expo

Kerststallen Expo

“Unu o feni wan nyun-nyun pikin, di domru na ini duku e ddon na ini wan nnyanbaki.” Laat uw creativiteit en spiritualiteit spreken en doe mee aan de Kerststallenexpo, die...

Waarheid, gerechtigheid en verzoening - Adviescommissie voor de bisschop

Waarheid, gerechtigheid en verzoening - Adviescommissie voor de bisschop

Op vrijdag 24 november – op de vooravond van 42 jaar staatkundige onafhankelijkheid – heeft mgr Choennie middels een persconferentie de samenleving geïnformeerd over een bijzondere adviescommissie die hij heeft...

Kerstconcert in de Basiliek op 10 december

Kerstconcert in de Basiliek op 10 december

Kerstconcert "Een Zoon is geboren"Kom genieten van een sfeervol Kerstconcert met:* Kathedrale Koorschool* Kathedrale Jongerenkoor Suriname* Eddy Snijders Orkest Zondag 10 december 2017Tijd: 18:00 uurPrijs: Srd 50,- Kaarten verkrijgbaar: bij...

Viering 95 jaar St. Margaretaschool

Viering 95 jaar St. Margaretaschool

“Geef Christus Liefde door”Op dinsdag 7 november 2017, de verjaardag van de St. Margaretaschool zelf, werd de dag geopend met een dankdienst in de Heilige Driekoningenparochie naast de school. Het...

“Jouw dienstbaarheid, ons licht in de kerk!”

“Jouw dienstbaarheid, ons licht in de kerk!”

Dit was het thema van de samenkomst van misdienaars van de H. Driekoningenkerk op zondag 12 november jl. te Asewa Otono aan de Prinsessestraat. Het doel was om elkaar beter...

Tevredenheid en voldoening bij eerste KJS-Avond

Tevredenheid en voldoening bij eerste KJS-Avond

TalentvolZaterdag 18 november jl., iets na zes uur ’s middags in De Schakel aan de Van Idsingastraat, ging de eerste KJS-Avond van start. Op het podium werden theelichtjes aangestoken en...

Benefietconcert op zondag 3 december 2017 ten behoeve van het Maarschalkerweerd pijporgel

Benefietconcert op zondag 3 december 2017 ten behoeve van het Maarschalkerweerd pijporgel

Op zondag 3 december a.s. aanvang 18.00u zal er een benefietconcert gehouden worden in onze Kathedrale Basiliek. Dit concert zal in het teken staan van orgelmuziek. Aan dit concert zullen...

Heilige Oliën in Driekoningenkerk

Heilige Oliën in Driekoningenkerk

Kastje met drie kelkjesEen dezer dagen was ik bij de kerk aan de Mahonielaan, de Driekoningen. Ze spreken ook wel van de Rajpurkerk. De deur stond open en ik was...

Bisschop van Paramaribo mgr. K. Choennie installeert adviescommissie

Bisschop van Paramaribo mgr. K. Choennie installeert adviescommissie

Op vrijdag 24 november installeerde de bisschop van Paramaribo, mgr. Karel Choennie een commissie die hem zal bijstaan en adviseren in zijn aanbod aan president Bouterse om te helpen bouwen...

Hij sprak met gezag - Bij het feest van Christus Koning – zondag 26 novembe

Hij sprak met gezag - Bij het feest van Christus Koning – zondag 26 novembe

Het feest van Christus Koning heeft zijn oorsprong o.a. in de negentiende eeuw, toen koningen en koninginnen nog echte gezagsfiguren waren. Heden ten dage is dat vrijwel overal niet meer...

Adventsdienst

Adventsdienst

Datum : Vrijdag 1 december 2017Plaats: St. Bonifaciuskerk, J.A. Pengelstraat 115Tijd : 18.00 - 21.00 uur Thema:"Ik kom; Ik ben er al!" Orga: Katholieke Charismatische Vernieuwing

FEESTELIJKE HEROPENING NGVB SPORTCOMPLEX

FEESTELIJKE HEROPENING NGVB SPORTCOMPLEX

Datum: zaterdag 25 novemberPlechtige eucharistie viering in de Kathedrale BasiliekTijd 08.00u Na de dienst wordt in processie gelopen naar het NGVB complex en vindt de onthulling plaats van een nieuw...

Vormings- en bezinningsweekend KJS

Vormings- en bezinningsweekend KJS

KJS-stuurgroepIn het weekend van 27 t/m 29 oktober is de stuurgroep van de diocesane jongerenbeweging Katholieke Jongeren Suriname (KJS) erop uitgegaan voor vorming en bezinning. Het thema was “het Licht...

Gezamenlijke herdenking 500 jaar Reformatie

Gezamenlijke herdenking 500 jaar Reformatie

Geliefde broeders en zusters in Christus. Wij zijn zeer verheugd om dit artikel samen te publiceren in het kerkblad “Omhoog” en op de website van het bisdom (Rooms-Katholiek) en in...

“How can we keep from singing?”

“How can we keep from singing?”

Feestelijk concert in verband met: 150-jarig bestaan van het St. Alphonsuskoor van de Kathedrale Basiliek en 55-jarig bestaan van het St. Caeciliakoor van de Alfonsparochie. Het concert zal worden opgeluisterd...

Allerzielen 2017: “Nabestaan is soms moeilijker dan dood gaan”

Allerzielen 2017: “Nabestaan is soms moeilijker dan dood gaan”

Allerzielen“Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn” Met dit citaat heeft Stichting RK Begraafplaats recentelijk nabestaanden en belanghebbenden uitgenodigd voor...

Rome Reports wekelijks op Apintie TV 10.1

Rome Reports wekelijks op Apintie TV 10.1

ELKE DONDERDAGAVOND OM 18:00 u. Het Bisdom Paramaribo brengt in samenwerking met Apintie TV dit 26 minuten durende programma dat belangrijkste wekelijkse verhalen belicht over de paus, het Vaticaan en...

Eerste KJS-Avond met het thema: “Ik bid”

Eerste KJS-Avond met het thema: “Ik bid”

KJS-AvondOp zaterdag 18 november a.s. organiseert de diocesane jongerenbeweging Katholieke Jongeren Suriname (KJS), haar eerste KJS-Avond met het thema “Ik bid”. “Het doel van deze avond is om de jongeren...

KCV: WHITE NIGHT – DYNAMITE

KCV: WHITE NIGHT – DYNAMITE

DresscodeWanneer ik op 28 oktober de White Night Garden Party van de KCV (Katholieke Charismatische Vernieuwing) binnenloop, voel ik gelijk een sfeer van sereniteit over me komen. We worden vriendelijk...

2 November - Allerzielen gedachtenis van alle overleden gelovigen

2 November - Allerzielen gedachtenis van alle overleden gelovigen

Dienst op donderdag 2 nov. 2017 om 17:00 uur in de Allerheiligste verlosser kerk aan de schietbaanweg 35. Op Allerzielen herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen.De traditie stamt, voorzover bekend...

Oproep tot het veranderen van onze gedachten en daden

Oproep tot het veranderen van onze gedachten en daden

Woord en Gebedsdienst Dag der Marrons Bijzondere dienstHet werd een kleurrijke en vrolijke woord- en gebedsdienst in een tot de laatste plek bezette St. Petrus & Paulus Kathedrale Basiliek. Degenen...

Bisschop Charles Jason Gordon, nieuwe Aartsbisschop van Port of Spain

Bisschop Charles Jason Gordon, nieuwe Aartsbisschop van Port of Spain

Bisschop Charles Jason Gordon, 58, van het Bisdom Bridgetown (Barbados), zal geinstalleerd worden als de 13de Aartsbisschop van Port of Spain. De officiele bekendmaking van deze benoeming door paus Franciscus...

WERELDMISSIEDAG - 22 oktober 2017

WERELDMISSIEDAG - 22 oktober 2017

Dierbare zusters en broeders, In de maand oktober gedenken wij Wereldmissiedag, een jaarlijkse viering van onze christelijke roeping om mensen tot Christus te brengen, zijn Blijde Boodschap te verkondigen, en...

Petrus Donders en zijn jeugdjaren - Petrus Dondersmaand

Petrus Donders en zijn jeugdjaren - Petrus Dondersmaand

Stichting Devotie Petrus Donders organiseert een speciale Petrus Dondersmaand van 27 september tot en met 28 oktober 2017. Op 26 oktober is de petrusdonderslof met aansluitend een verpersviering. Om 19:00...

Boodschap van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog i.v.m. het feest van Divali

Boodschap van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog i.v.m. het feest van Divali

Christenen en hindoes: verder gaan dan tolerantie Beste Hindoevrienden, Namens de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog bieden wij onze hartelijke groeten aan u allen bij gelegenheid van de viering...

Círio de Nazaré 2017

Círio de Nazaré 2017

“Vlam van Nazaret”In het weekend van 7 en 8 oktober heeft dit feest plaatsgevonden. Ook hier in Paramaribo. Dit feest gaat terug naar heel oude tijden. Het gaat om het...

Een ontmoeting met paus Paulus VI

Een ontmoeting met paus Paulus VI

Naar VaticaanstadEnkele weken geleden maakte Omhoog bekend dat paus Paulus VI eertijds Heilig verklaard zal worden. Aangezien ik kort na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 het voorrecht had gehad...

Surinaamse pelgrims naar Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Surinaamse pelgrims naar Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Surinaamse pelgrimsDit jaar is het 300 jaar sinds de vondst van de beeltenis van de Madonna Aparecida. Dat willen ze er vieren en het Nationaal Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida,...

Terugblik in dankbaarheid bij inzegening nieuw kerkgebouw St. Theresia, Moengo

Terugblik in dankbaarheid bij inzegening nieuw kerkgebouw St. Theresia, Moengo

Een stampvolle kerkOp zondag 1 oktober jl. was het zover: de inwijding van het nieuw kerkgebouw van de St. Theresiakerk te Moengo. Alle voorbereidingen waren getroffen om de bisschop van...

Persbericht van Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, over het sportcomplex NGVB

Persbericht van Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, over het sportcomplex NGVB

Paramaribo 04 oktober 2017 Heden 4 oktober heeft de voorzitter van de NGVB de heer Cyrill Biervliet het beheer van het sportcomplex op de Hoek van de Koninginnen- en Prinshendrikstraat...

Container rijst voor Dominica

Container rijst voor Dominica

Beste broeders en zusters, Mgr. Karel Choennie, bisschop van Bisdom Paramaribo, is bezig om vanuit Suriname een container met rijst te sturen naar Dominca. De kosten voor het versturen van...

Oktober: missiemaand en rozenkransmaand

Oktober: missiemaand en rozenkransmaand

MissiemaandDe maand oktober is de maand gewijd aan aandacht, gebed en actie voor de missie van de Kerk. In de katholieke kerk over heel de wereld zal men zich rond...

Gezamenlijke verklaring van het RK bisdom Paramaribo en de V.V.E.P.S.

Gezamenlijke  verklaring  van  het  RK  bisdom  Paramaribo en de V.V.E.P.S.

Leest u hieronder de gezamenlijke verklaring van het rooms-katholiek bisdom Paramaribo en de vereniging van volle evangelie- en pinkstergemeenten en bedieningen in Suriname in het kader van het initiatief van...

Toewijding van Suriname aan het Onbevlekte Hart van Maria

Toewijding van Suriname aan het Onbevlekte Hart van Maria

Datum: vrijdag 13 oktober 2017Tijd: 18:00 uur – start met Rozenkransgebed, en aansluitend daarop de Eucharistieviering en plechtige toewijdingPlaats: Kathedrale BasiliekLive uitgezonden via Radio Immanuel 95.9 FM en internet streaming ...

Woord- en Gebedsdienst ivm de Nationale Dag der Marrons

Woord- en Gebedsdienst ivm de Nationale Dag der Marrons

In verband met de nationale Dag der Marrons zal er op dinsdag 10 oktober a.s. om 09.30u ’s morgens in de Kathedrale Basiliek een Woord- en Gebedsdienst worden gehouden. Het...

Suriname penningmeester nieuw bestuur SIGNIS Caribbean

Suriname penningmeester nieuw bestuur SIGNIS Caribbean

Nieuw bestuur SIGNIS CaribbeanOp de 10de jaarvergadering (AGM) van SIGNIS Caribbean, die gehouden werd van 5 tot 7 september 2017 in Christ Church, Barbados, is er een nieuw bestuur voor...

Gebed en ondersteuning voor orkaanslachtoffers Caribische regio

Gebed en ondersteuning voor orkaanslachtoffers Caribische regio

Beste broeders en zusters, Van de secretaris-generaal van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) ontvingen wij de aanmoediging om te blijven bidden voor al onze broeders en zusters in de Caribische regio,...

Een Nieuwe Weg om Kerk te zijn in het Caraibisch Gebied

Een Nieuwe Weg om Kerk te zijn in het Caraibisch Gebied

De uitdaging van “millennials” De Katholieke Kerk reageert op de uitdaging van het evangeliseren van de volgende generatie door gebruik te maken van communicatie technologie om mensen te bereiken waar...

12½ jaar Bisschop – 40 jaar werkzaam in Suriname

12½ jaar Bisschop – 40 jaar werkzaam in Suriname

Op zondag 30 juli jl. herdacht mgr Wim de Bekker dat het die dag precies 12,5 jaar geleden was dat hij tot bisshop werd gewijd. Dit heeft hij diezelfde zondagavond...

Suriname op 13de World Scout Youth Forum

Suriname op 13de World Scout Youth Forum

World Scout Youth ForumHet is een grote eer voor scout tevens voorzitter van het nationaal jeugdparlement, Kelvin Koniki, om Boy scouts van Suriname, de Surinaamse padvindersorganisatie, van 7 tot en...

Adyosi, pater Gerard! Ode aan een mensenvisser

Adyosi, pater Gerard! Ode aan een mensenvisser

“Ga met God en Hij zal met je zijn,Jou nabij op al je wegen,met zijn raad en troost en zegen.Ga met God en Hij zal met je zijn.” Vertrek pater...

Kalebaskreek heeft nieuw huis van gebed!

Kalebaskreek heeft nieuw huis van gebed!

Mgr Choennie wijdt St.-Petruskerk We vertrokken om half zes ’s morgens en de bus met de bisschop zelfs al om vijf uur, maar dat moest wel, want een reis van...

“Watji, natji, bedeka wakona”

“Watji, natji, bedeka wakona”

Inheemsen in gebed Verantwoordelijkheid“Wanneer 11.000 Inheemsen bij de census aangeven dat zij katholiek zijn, heb ik als bisschop de verantwoordelijkheid om te spreken.” Deze woorden uitte mgr Karel Choennie, Bisschop...

De Geestelijke oefeningen

De Geestelijke oefeningen

Wat zijn de geestelijke oefeningen?Het is een tijd van stilte en gebed met verschillende meditaties, die God heeft geinspireerd aan de Heilige Ignatius van Loyola, en die ten zeerste wordt...

Kinder Vakantie Pretweek

Kinder Vakantie Pretweek

Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar Datum: 4 tot en met 8 september 2017 Maandag t/m donderdag 08:00 - 13:00 u Vrijdag 08:00 - 17:00 uur Lokatie:...

15 augustus: Maria ten Hemelopneming

15 augustus: Maria ten Hemelopneming

Grootste en oudste Mariafeest Al sinds mensenheugenis viert de Kerk op 15 augustus het feest van Maria ten Hemelopneming. Reeds in 582 werd er melding van gemaakt. We mogen wel...

Meisjes en Jongenskamp

Meisjes en Jongenskamp

Hoi allemaal! Het is eindelijk tijd voor onze lang verwachte meisjes en jongenskamp. Voor de VI keer in Suriname organiseren de zusters “Dienaressen van de Heer en de Maagd van...

Tienerkamp 7 - 10 september

Tienerkamp 7 - 10 september

De Katholieke Jongeren Suriname'(KJS) organiseren van 7 t/m 10 september 2017 een Tienerkamp - Leeftijd: 13 - 18 Jaar.Het thema is: RoepingenBelangstelling? Zie onderstaande poster voor meer informatie. U kunt...

Grondenrechten en de zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Grondenrechten en de zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Bijzondere woord- en gebedsdienstTer gelegenheid van de viering van de internationale dag der Inheemse volken op 9 augustus, wordt er op maandag 7 augustus a.s. om 18:00 uur (zes uur...

Suriname op het SIGNIS Wereldcongres

Suriname op het SIGNIS Wereldcongres

WereldcongresVan 19 tot en met 22 juni 2017 werd het SIGNIS Wereldcongres gehouden in Quebec Stad, Canada met het thema: “Promoting Stories of Hope”. Het waren drie volle dagen met...

Een cultuur voor roepingen

Een cultuur voor roepingen

De vaste commissie voor roepingen van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) organiseerde van21 tot 23 juli jl. een bijzondere conferentie over het onderwerp roepingen, met als titel: ‘Building a culture of...

« »