Tuesday 24 November
Weekblad van RK BIsdom Paramaribo www.omhoog.org
Bisschoppelijke jaaractie 2019
is bluehost good
Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2019

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2019

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Laat ons terugkeren naar de eucharistie met vreugde

Laat ons terugkeren naar de eucharistie met vreugde

Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, heeft op 15 augustus jl., op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een brief geschreven aan de voorzitters van alle bisschoppenconferenties van de Katholieke...

Ons bisdom is jarig

Ons bisdom is jarig

Paul Tjon Kiem Sang - Maandag 24 augustus 2020 viert ons bisdom zijn 62ste verjaardag! Begin juli 1958 stuurde de nuntius in Venezuela, Mgr. Rafael Forni, telegrafisch het bericht dat paus Pius XII het apostolisch vicariaat van Suriname had verheven...

Felicitatieboodschap CCK

Felicitatieboodschap CCK

Paramaribo, 22 juli 2020 Felicitatieboodschap aan regering en volk van Suriname “De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders dan dat gij u houdt aan het recht, dat gij...

Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten

Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten

Dit protocol is door het bisdom Paramaribo uitgegeven naar aanleiding van de aangekondigde versoepeling van de COVID-19 maatregelen door de Surinaamse overheid en het openstellen van gebedshuizen voor samenkomsten per 5 juli 2020. (red) RK BISDOM PARAMARIBO 05 JULI 2020...