Sunday 28 November
Weekblad van RK BIsdom Paramaribo www.omhoog.org
Week van gebed voor eenheid onder de christenen
is bluehost good
Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2019

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2019

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Moni no e tyari koloku, no meki a kori yu

Moni no e tyari koloku, no meki a kori yu

Feest van Christus Koning op 21 november 2021en 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid 25 november Beste vrienden,Moni no e tyari koloku, no meki a kori yuIk wil vandaag het feest van Christus, Koning van het heelal, in verband brengen met de...

Start synodale weg in Bisdom Paramaribo

Start synodale weg in Bisdom Paramaribo

Op zondag 21 november a.s. zal er om 17:00 uur ’s middags een bijzondere heilige Mis worden gevierd in de kathedrale basiliek van het RK Bisdom Paramaribo: met deze viering wordt a.h.w. het startsein gegeven van de lokale voorbereiding voor...

Toespraak Mgr. Karel Choennie, voorzitter van de Iris, bij uitvaart dokter Isaac Jamaludin

11 oktober 2021Met het heengaan van dokter Isaac Jamaludin verliezen wij een edel mens en groot religieuze leider. Hij heeft aan de bakermat gestaan van de IRIS, de Interreligieuze Raad in Suriname. Samen met Mgr. Aloysius Zichem en de cultureel...

Vacature Directie Assistent Bejaardencentrum Majella

Vacature Directie Assistent Bejaardencentrum Majella

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een katholiek wooncentrum welke huisvesting, begeleiding, verzorging en verpleging biedt aan seniore burgers, die niet langer zelfstandig willen/kunnen wonen. Wij werken aan het bieden van een (t)huis aan onze bewoners met veilige appartementen voor circa...