Sunday 28 May

Mgr. Karel Choennie

Naam:                                    Choennie
Voornamen:                          Karel Martinus
Geboorte datum:                  20 december 1958

Wijdingen:
Diakenwijding:                      9 september 1984
Priesterwijding:                     3 augustus 1985

Opleidingen:
1973-1976                           Algemene Middelbare School
1976-1978                           Katholieke Universiteit Nijmegen, kandidaats Pedagogiek
1978-1984                           University of the West Indies, BA Theology
1996-1998                           Katholieke Universiteit Leuven, STL (Pastorale Theologie)

Werkervaring:
1984-1985                           Diaken in de Heilige Familie en Parochie Maria Koningin van de Wereld
1985-1994                           Pastoor van de Parochie Maria Koningin van de Wereld
1994-1996                           Pastoor St. Clemenskerk
1997-2001                           Pastoor St. Bonifacius parochie
1997-2016                           Lid Diocesane Curia
1999-2016                           Pastoor St. Clemens parochie
1998 - 2000                         voor de periode van een jaar benoemd tot gedelegeerde van het bisdom in het
                                              Nationaal Service team van de Katholieke Charismatische vernieuwing

2003 - 2005                         Bisschoppelijke Vicaris van het Bisdom Paramaribo ten behoeve van de zorg omtrent de inhoudelijke beleidsaspecten van de
                                              Dienst voor Geloof, Cultuur en Communicatie.
2005 – 2016                        Vicaris generaal
2005 – 2016                        Pastoor van de St. Alfonsius parochie
11 november 2015              Benoeming tot bisschop van Paramaribo
24-01-2016 - heden             Bisschop van Paramaribo