Sunday 28 May
 
 

De Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is de periode van boete, bekering en gebed voor Pasen, lopend van Aswoensdag tot aan de avondmis van Witte Donderdag. Voorbereiding op pasenDe veertigdagentijd is een periode die...

Het gezin – de huiskerk

Het gezin – de huiskerk

In deze rubriek een uittreksel van programma “Het Charisma uur” welke wordt uitgezonden via Radio Immanuel, 95.9 FM elke vrijdagavond om 19:00 uur met een herhaling op de zondag, ook...

Hemelvaart: volmaaktheid, voleinding, voltooiing.

Hemelvaart: volmaaktheid, voleinding, voltooiing.

Door pater Martin Noordermeer OMI HemelvaartDonderdag 25 mei vierden wij in de Katholieke Kerk het feest van ’s Heren Hemelvaart. Het is wel niet de liturgische viering hiervan, want die...

Hoogfeest van Pinksteren

Hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. Dit jaar valt Het...

Hemelvaart

Hemelvaart

Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van...

Aswoensdag

Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot...

Devotie tot het Heilig Hart van Jezus

Devotie tot het Heilig Hart van Jezus

Elke eerste vrijdag van de maand devotie tot het Heilig Hart van Jezus in de Kathedrale Basiliek om 19:00 uur.  

Pinksternoveen

Pinksternoveen

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. 'Novena'Een noveen is een Gebed, of eigenlijk een...

Paastijd

Paastijd

De Paastijd is de vijftigdaagse periode die begint in de Paasnacht en eindigt op het hoogfeest van Pinksteren. In de liturgie van de Paastijd staat de vreugde om de Verrijzenis...

Paaszondag - Christus' Verrijzenis uit de dood

Paaszondag -  Christus' Verrijzenis uit de dood

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke...

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus...

Paaszaterdag - Stille Zaterdag

Paaszaterdag - Stille Zaterdag

Paaszaterdag is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle...

De veertigdagentijd

De veertigdagentijd

De veertigdagentijd is de periode van boete, bekering en gebed voor Pasen, lopend van Aswoensdag tot aan de avondmis van Witte Donderdag.

Ignatiaans 40-dagenretraite voor de vastenperiode

Ignatiaans 40-dagenretraite voor de vastenperiode

Doe mee met de digitale 40-dagenretraite "Eeuwig duurt zijn trouw". Door je in te schrijven op de website van de Jezuiten www.ignatiaansbidden.org , ontvang je elke dag van de 40-dagentijd...

De Sint-Jan van Lateranen Basiliek

De Sint-Jan van Lateranen Basiliek

Sint-Jan van Lateranen De Sint-Jan van Lateranen (Italiaans: ‘San Giovanni in Laterano’) is een van de vier grootbasilieken in Rome. De basiliek is de kathedrale kerk van het bisdom Rome...

Hoogfeest van Christus Koning

Hoogfeest van Christus Koning

Op de 34ste zondag door het jaar, 23 november, viert de katholieke kerk het hoogfeest van Christus Koning van het heelal. Het is tevens het einde van het kerkelijk jaar...

1 november - Hoogfeest van AllerHeiligen

1 november - Hoogfeest van AllerHeiligen

De Katholieke Kerk kent al sinds de eerste jaren van het Christendom vele martelaren. Martelaar (van het griekse woord martus = getuige) was de bijzondere eretitel voor degenen die gedurende...

Verschijningen van Maria in Fatima 1917

Verschijningen van Maria in Fatima 1917

Fatima ligt in midden-Portugal, zo'n 50 km van de Atlantische Oceaan, in het district van Vila Nova de Ourém. In Aljustrel, een kleine uithoek van Fatima werden de drie herdertjes...

Oktober Rozenkrans maand

Oktober Rozenkrans maand

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding van...

Hoe is het bidden van de rozenkrans ontstaan?

Hoe is het bidden van de rozenkrans ontstaan?

De exacte oorsprong van de rozenkrans is onduidelijk. Repetitieve gebeden en gebedssnoeren hebben voorchristelijke wortels. In het christendom gebruikten de woestijnvaders in de derde eeuw al g eknoopte gebedstouwen bij...

De zeven sacramenten

De zeven sacramenten

Wat is een sacrament?Een sacrament is een zichtbaar teken van een onzichtbare werkelijkheid. In de sacramenten kunnen christenen de helende, verzoenende, nabije, versterkende en liefdewekkende aanwezigheid van God ervaren. In...

« »