Sunday 28 May
Zegel Bisdom

Ondersteunt u het werk van het Bisdom Paramaribo.Samen kunne wij bijdragen in de groei van het liefdeswerk in naam van onze lieve Heer Jezus Christus.
U bent geheel vrij in de grootte van de bijdragen die u wenst te leveren.

De bijdragen kunnen gestort worden op een van de volgende rekeningen van het
RK Bisdom bij DSB Bank, Henck Arronstraat 14  te weten:

  1. SRD-girorekening, nummer 000.649.5338
  2. €-spaarrekening, nummer 86.71.44
  3. US$-spaarrekening, nummer 86.87.60

Gelieve de storting te doen met vermelding van “donatie Bisdom”.

Wij danken u voor de geleverde bijdragen.