Sunday 28 May

Een vraag die geregeld gesteld wordt, is: “Waarom zeggen jullie ‘Bisdom Paramaribo’ en niet ‘Bisdom Suriname’? Alles lijkt zo vaak om Paramaribo te draaien; het bisdom omvat toch meer dan alleen Paramaribo?”

De vraag om erkenning van alle delen van Suriname en daarmee het verlangen dat Paramaribo niet alles zou overheersen, is begrijpelijk en rechtvaardig. Toch kan het Bisdom haar naam niet veranderen in ‘Bisdom Suriname”. Het Bisdom is namelijk onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerk en deelt als zodanig volledig in haar structuur en traditie.

In de RK Kerk is het traditie dat een bisdom genoemd wordt naar de stad waar de bisschop zijn zetel heeft.

In Suriname is het door de kleine bevolking zo dat er slechts één bisdom nodig is, die dan gelijk de volledige landsgrenzen omvat. Maar in vele landen van de wereld is de bevolking veel groter en zijn er veel meer bisdommen nodig. Zo heeft Jamaica drie bisdommen, Argentinïe meer dan 40 en Brazilië met haar enorme bevolking meer dan 300 bisdommen. Ook in Nederland zijn er meer bisdommen nodig en ook die worden steeds genoemd naar de stad waar de bisschop zijn zetel heeft: aartsbisdom Utrecht, bisdom Rotterdam, bisdom Breda, bisdom Haarlem, bisdom Roermond, enz.

Als Suriname eens in de toekomst een hele sterke bevolkingstoename zou krijgen, dan zou het voor de hand liggen dat er dan een tweede bisdom zou worden geschapen, om de pastorale begeleiding van de katholieke gemeenschap handelbaar te houden. Dan zouden bijvoorbeeld de districten Saramacca, Coronie en Nickerie gezamenlijk het bisdom Nw.Nickerie vormen. Met de huidige bevolking zal dat natuurlijk voorlopig nog niet aan de orde zijn, maar het geeft wel een beeld van hoe de organisatie van de Rooms-Katholieke Kerk geregeld is.

Voor de overzienbare toekomst zal er voor de katholieke gemeenschap in Suriname maar één bisdom nodig zijn, dat genoemd zal blijven naar de stad waar haar bischop zetelt: namelijk het bisdom Paramaribo.