Sunday 28 May

In het binnenland van Suriname zijn er vele dorpen en gemeenschappen waar er katholieken samenkomen in een georganiseerd kerkelijk leven. Het bisdom heeft voor de pastorale begeleiding van die katholieken, het binnenland ingedeeld in twee grote pastorale gebieden, te weten Marowijne-Cottica en Brokopondo-Sipaliwini.

Voor al deze RK gemeenschappen zijn enkele priesters pastoraal verantwoordelijk, die ook boslandpastores genoemd worden. Zij komen met vaste regelmaat samen in de boslandpastoresvergadering, die invulling geeft aan het beleid voor de pastorale sector bosland en tevens het algehele toezicht houdt op opleiding voor pastorale leiders bosland (“boslandcatechistencursus”).

De boslandpastoresvergadering bestaat uit:

a. de 3 full-time boslandpastores:

Kenneth Vigelandzoon (diocesaan)
Doris Weewee (OMI)
Rinus Nijsten (OMI)

b. de cursusleiding:

Toon te Dorsthorst (OMI)
Egno Monk (Zuster Franciscanes van Roosendaal)

c. vertegenwoordigers van de
pastorale leiders (catechisten):

Antonius Combo
Paulus Lonwijk
Marius Wee Wee

De vertegenwoordigers van de pastorale leiders in de boslandpastoresvergadering zijn tot deze verantwoordelijkheid aangewezen door hun eigen catechistenorganisatie. Zr.Egno Monk is de huidige voorzitter van de boslandpastoresvergadering.

Opleiding pastorale leiders bosland (Boslandcatechisten cursus)

De RK geloofsgemeenschappen van het binnenland worden geleid door locale pastorale leiders, mannelijke zowel als vrouwelijke, in nauwe pastorale samenwerking met de boslandpastores. Hiertoe is in 1976 een opleiding gestart die nieuwe kandidaten moet vormen en voorbereiden op een toekomstige taak als pastorale leider.

De cursus omvat een vormings- en trainingsperiode van vijf jaar, waarbij de kandidaten drie maal per jaar een intensieve vormingscursus van een week ontvangen. Ze blijven dan intern op het vormingscentrum Asewa O’Tono van het Bisdom. Na de periode van vijf jaar komen zij in aanmerking voor een officiële zending door de bisschop, als gebleken is dat kandidaten goede prestaties hebben geleverd tijdens de cursus en bij hun pastorale inzet op hun dorp in de laatste drie jaar van hun vorming.

De cursus omvat drie hoofdgebieden:

  • Persoonlijke geloofsverdieping en motivatie
  • Kennisoverdracht, met name van Bijbel en sacramenten
  • Pastorale vaardigheden, zoals voorgaan in vieringen, preken, verzorgen van doopinstructie, inzicht in gemeenteopbouw, etc.

De kandidaten worden door de dorpen zelf voorgedragen na instemming van de eigen RK gemeente en de verantwoordelijke priester van hun gebied. De boslandpastores-vergadering is verantwoordelijk voor toelating tot de cursus en voor de voordracht voor de officiële zending aan het einde van de vijfjarige opleiding. De cursusleiding en verdere begeleiding van de pastorale leiders op de dorpen berust bij pater Toon te Dorsthorst OMI en Zr.Egno Monk (Zuster Franciscanes van Roosendaal).