Sunday 28 May
 
 

Vastenbrief 2022: Ons volk hunkert naar ontwikkeling

Vastenbrief 2022: Ons volk hunkert naar ontwikkeling

+Karel Choennie, Bisschop van ParamariboDe staatkundige onafhankelijkheid van Suriname beloofde vrijheid, voorspoed en geluk aan een volk dat hunkerde naar ontwikkeling. Veertig dagen vóór de viering van de Verrijzenis van...

Overweging Mgr. Karel Choennie bij Kerstmis 2021

Overweging Mgr. Karel Choennie bij Kerstmis 2021

De kloof tussen arm en rijk Ik wil deze kerst met u nadenken over de wereldwijde kloof tussen arm en rijk. Een kloof die met de dag groter wordt en...

Rouwadvertentie J.A. Vonsee

Rouwadvertentie J.A. Vonsee

Het R.K. Bisdom Paramaribo maakt hierbij bekend dat op donderdag 2 december is heengegaan onze stonfutu Jacques André VONSEE * 12 maart 1924 † 02 december 2021 Weduwnaar van Ingeborg...

Boodschap CCK bij 46 jaar Srefidensi

Boodschap CCK bij 46 jaar Srefidensi

46 JAAR STAATKUNDIGE ONAFHANKELIJKHEID IN EVALUATIE & PERSPECTIEFNu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel...

Moni no e tyari koloku, no meki a kori yu

Moni no e tyari koloku, no meki a kori yu

Feest van Christus Koning op 21 november 2021en 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid 25 november Beste vrienden,Moni no e tyari koloku, no meki a kori yuIk wil vandaag het feest van...

Start synodale weg in Bisdom Paramaribo

Start synodale weg in Bisdom Paramaribo

Op zondag 21 november a.s. zal er om 17:00 uur ’s middags een bijzondere heilige Mis worden gevierd in de kathedrale basiliek van het RK Bisdom Paramaribo: met deze viering...

Toespraak Mgr. Karel Choennie, voorzitter van de Iris, bij uitvaart dokter Isaac Jamaludin

11 oktober 2021Met het heengaan van dokter Isaac Jamaludin verliezen wij een edel mens en groot religieuze leider. Hij heeft aan de bakermat gestaan van de IRIS, de Interreligieuze Raad...

Vacature Directie Assistent Bejaardencentrum Majella

Vacature Directie Assistent Bejaardencentrum Majella

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een katholiek wooncentrum welke huisvesting, begeleiding, verzorging en verpleging biedt aan seniore burgers, die niet langer zelfstandig willen/kunnen wonen. Wij werken aan het bieden van...

Vacature Administrateur Bejaardencentrum Majella

Vacature Administrateur Bejaardencentrum Majella

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een katholiek wooncentrum welke huisvesting, begeleiding, verzorging en verpleging biedt aan seniorenburgers, die niet langer zelfstandig willen/kunnen wonen. Wij werken aan het bieden van een...

Sollicitatieoproep directeur Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI)

Met ingang van 1 september 2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste, innovatieve en daadkrachtige kandidaat voor de functie van directeur voor ons instituut. Het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI)...

CCK 1 juli boodschap

CCK 1 juli boodschap

CCK Kerngedachte over 1 juli Katibo, KetiKoti, Manspasi, Fri, zijn Surinaamse begrippen die centraal staan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Begrippen die...

Christenen en moslims: getuigen van hoop

Boodschap voor de maand van Ramadan en ‘Id al-Fitr 1442 H./ 2021 A.D.Beste broeders en -zusters,Wij van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog zijn verheugd u onze broederlijke goede...

Bericht van overlijden pater Wim Joosten o.m.i.

Bericht van overlijden pater Wim Joosten o.m.i.

Het R.K. Bisdom Paramaribo maakt hierbij bekend dat op zaterdag 17 april is heengegaan onze zeer eerwaarde paterWilhelmus ‘Wim’ JOOSTEN, o.m.i.Pater Joosten is bij velen in onze samenleving bekend als...

In memoriam: pater Wim Joosten o.m.i.

In memoriam: pater Wim Joosten o.m.i.

Door Martin Noordermeer o.m.i. – Priester wordenPater Wim Joosten werd geboren op 7 maart 1933 in Babberich, een klein plaatsje niet ver van Duiven waar de paters Oblaten een klooster...

Rouwadvertentie pater Wim Joosten o.m.i.

EVANGELIZARE PAUPERIBUS, MISIT ME…Hij heeft mij gezonden om aan de armen de Blijde Boodschap te brengen…(woorden uit de H. Regel van de Congregatie van de Paters Oblaten van Maria)Hiermee maken...

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken (CCK) 4 april 2021

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken (CCK) 4 april 2021

“Zie, ik maak alles nieuw!” (Openb. 21,5)Herevangelisatie van kerkverlaters Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken (CCK)4 april 2021 Download hier de paasboodschap van het CCK Pasen is het feest van...

Vieringen Goede Week 2021 Kathedrale Basiliek

Vieringen Goede Week 2021 Kathedrale Basiliek

Download hier het Schema met de vieringen van de Goede Week Schema Vieringen Goede Week 2021 Kathedrale Basiliek SCHEDULE OF SERVICES 2021 Datum Tijd Viering Zaterdag 27 maartSaturday, March 27...

24 uur voor de Heer op 4 en 5 maart a.s.

24 uur voor de Heer op 4 en 5 maart a.s.

24 uur voor de Heer op 4 en 5 maart a.s.Melvin Mackintosh – Download hier het programma van de gebedswake 24 uur voor de Heer 2021 Eucharistische aanbiddingVan vrijdag 12:00...

VASTENBRIEF 2021

VASTENBRIEF 2021

Download hier de vasenbrief in pdf De as van Aswoensdag Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd; een tijd van berouw, boete, bekering en verzoening. In deze brief gaan we...

Overzicht vieringen Aswoensdag 2021 (met askruisje)

Overzicht vieringen Aswoensdag 2021 (met askruisje)

ASWOENSDAG Op woensdag 17 februari vieren wij in de katholieke kerk Aswoensdag. Hieronder een overzicht van de vieringen in verschillende kerken in stad en district. Volgens de geldende COVID-19-maatregelen kunnen...

ASWOENSDAG 2021

ASWOENSDAG 2021

De vieringen van Aswoensdag met toediening askruisje vinden op woensdag 17 februari 2021 als volgt plaats: * 06.30 uur* 12.00 uur* 18.30 uurGaarne de Covid-19 maatregelen in acht nemen. Per...

Vacature Bejaardencentrum Majella

Vacature Bejaardencentrum Majella

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een katholieke zorginstelling in Paramaribo met plaatsvoor 80 senioren en een personeelsbestand van verzorgend, niet-verzorgend personeel enadministratief personeel. Al 48 jaar bieden wij onze bewoners...

Kerstpreek 25 december 2020

Kerstpreek 25 december 2020

Innerlijke gebed Lc.2,19: Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Dierbare zusters en broeders,Nu wij noodgedwongen door de COVID-19-pandemie niet kunnen samenkomen om in...

Boodschap IRIS bij 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid Republiek Suriname

God zij met ons Suriname! Deze openingswoorden van ons volkslied geven de kracht aan ons Surinaams volk. Het is een voortdurend gebed dat God met ons zal zijn in onze...

Boodschap Comite Christelijke Kerken bij 45 jaar Srefidensi

Boodschap Comite Christelijke Kerken bij 45 jaar Srefidensi

"En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeÎn. En God zag, dat het goed was. En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend...

Laat ons terugkeren naar de eucharistie met vreugde

Laat ons terugkeren naar de eucharistie met vreugde

Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, heeft op 15 augustus jl., op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een brief...

Ons bisdom is jarig

Ons bisdom is jarig

Paul Tjon Kiem Sang - Maandag 24 augustus 2020 viert ons bisdom zijn 62ste verjaardag! Begin juli 1958 stuurde de nuntius in Venezuela, Mgr. Rafael Forni, telegrafisch het bericht dat...

Felicitatieboodschap CCK

Felicitatieboodschap CCK

Paramaribo, 22 juli 2020 Felicitatieboodschap aan regering en volk van Suriname “De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders...

Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten

Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten

Dit protocol is door het bisdom Paramaribo uitgegeven naar aanleiding van de aangekondigde versoepeling van de COVID-19 maatregelen door de Surinaamse overheid en het openstellen van gebedshuizen voor samenkomsten per...

In Liefde Samen

In Liefde Samen

In Liefde Samen Lees hier hetBeleidsplan van het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo 2020 – 2024

Persbericht AEC: benoeming pater John Persaud

Persbericht AEC: benoeming pater John Persaud

De Heilige Vader, paus Franciscus, heeft de eerwaarde pater John Derek Persaud benoemd tot bisschop van het bisdom Mandeville, Jamaica. Pater John Persaud werd geboren in Georgetown, Guyana op 28...

BOODSCHAP PASEN 2020 van het Comité Christelijke Kerken (CCK)

BOODSCHAP PASEN 2020 van het Comité Christelijke Kerken (CCK)

Thema: Laat u zich ook vinden? Pasen is voor de Christenen de kern van het evangelie, die blijde boodschap, dat Jezus echt uit de dood is opgestaan! Het kenmerkende bij...

Preek Mgr. Karel Choennie - Paaswake 11 april 2020

Godsvertrouwen Wij verkondigen Gods woord en vandaag het verrijzenisgeloof altijd in een heel bepaalde context. De Surinaamse context is verschillend van China of Malta. Hoe ziet de Surinaamse context er...

Het covid-19-kruis

Het covid-19-kruis

Homilie van Mgr. Karel Choennie bij de herdenking van het lijden en sterven van Jezus ChristusGoede Vrijdag, 10 april 2020 Zusters en broeders, Goede Vrijdag confronteert ons altijd weer met...

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie

Homilie Mgr. Karel Choennie bij de viering van Witte Donderdag – 9 april 2020 Op Witte Donderdag gedenken wij de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Het is ook...

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid 2020

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid 2020

Voorafgaand aan de viering van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid wordt een speciale noveen gebeden, die begint op Goede Vrijdag en eindigt op de zaterdag vóór het feest van...

Preek Mgr. Karel Choennie op Palmzondag 2020

Preek Mgr. Karel Choennie op Palmzondag 2020

Kerk betekent samen geroepen. Samenkomen is essentieel voor het kerk-zijn. Wanneer wij dus onder bijzondere omstandigheden dat noodgedwongen niet kunnen, dan zullen wij des te meer beseffen hoe noodzakelijk het...

Op afstand maar toch nabij ...

Beste gelovigen, vanwege de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen kunnen de meesten van ons niet lijfelijk aanwezig zijn bij de vieringen van de Goede Week. Wij...

ORDE VAN DE DIENST PALMZONDAG

ORDE VAN DE DIENST PALMZONDAG

De dienst voor Palmzondag is om 8.00 uur live te volgen via Radio Immanuel 95.9 FM. Of via live stream via http://www.radioimmanuelsr.com/live Om 10.00 uur is er ook een dienst...

Vierde mededeling bisschop vanwege coronavirus

Vierde mededeling bisschop vanwege coronavirus

Paramaribo, 31 maart 2020 Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo Broeders en zusters, Aanstaande zondag begint de Goede Week. In deze bijzondere week, de kern van heel ons christelijk...

Derde mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Derde mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Paramaribo, 23 maart 2020 Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo Dierbare broeders en zusters, de maatregelen die wij vorige week maandag hadden genomen blijven onveranderd van kracht voor deze...

Maria gebedsketting: 2.000 weesgegroeten

Maria gebedsketting: 2.000 weesgegroeten

Programma 2000 Wees Gegroeten Datum woensdag 25 maart van 8:00 – 19:00 Algemene intenties: 1. Bekering, boetedoening, bestrijding en genezing van coronavirus2. Gods leiding en wijsheid in de situatie die...

Mededeling bisschop i.v.m. gebedswake 24 uur voor de Heer

Mededeling bisschop i.v.m. gebedswake 24 uur voor de Heer

Paramaribo, 18 maart 2020 Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo alle andere belangstellenden Dierbare zusters en broeders, Onze jaarlijkse gebedswake ‘24 uren voor de Heer’ die in de Veertigdagentijd...

Tweede mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Tweede mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Paramaribo, 16 maart 2020 Aan: de Priesters, diakens en alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo Dierbare broeders en zusters, zoals aangekondigd in mijn schrijven van 14 maart jl., heb ik...

Mededeling bisschop vanwege coronavirus

Mededeling bisschop vanwege coronavirus

Paramaribo, 14 maart 2020 Dierbare gelovigen, Bewust van de angst en onzekerheid waarmee de verspreiding van het coronavirus ons omringt, heb ik overleg gepleegd met onze priesters en deskundigen uit...

Mededeling bisdom Paramaribo vanwege het coronavirus

Mededeling bisdom Paramaribo vanwege het coronavirus

Paramaribo, 04 maart 2020 Aan: alle Pastores & Diakens van het Bisdom Paramaribo Eerwaarde heren:Gelieve nota te nemen van navolgende mededeling en deze ook bekend te maken aan de gelovigen...

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2020

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2020

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2020 Het algemeen welzijn “U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven.” (Vg. Deut. 30,19) Dierbare broeders...

Redactioneel: weg met het volk!

De bisschop van Paramaribo deed een opmerkelijke uitspraak tijdens de protestdemonstratie op maandag 17 februari. Hij zei: “Ik ben komen protesteren, want dit is een dieptepunt. Voor de derde (...

Sluiting Kathedrale Basiliek St. Petrus en Paulus

Sluiting Kathedrale Basiliek St. Petrus en Paulus

Hierbij een bekendmaking van de Kathedrale BasiliekSt. Petrus en Paulus: Hierbij een bekendmaking van de Kathedrale BasiliekSt. Petrus en Paulus.: Gelet op de afsluiting van alle wegen rondom de Kathedrale...

Pastor en profeet: een recensie van het boek van pater Toon

Pastor en profeet: een recensie van het boek van pater Toon

Paul Tjon Kiem Sang - Zeer recentelijk verscheen het boek ‘Pater Toon, boslandpater: geroepen tot pastor en profeet’. Zoals de titel reeds aangeeft is het van de hand van pater...

Oproep: meubilair voor Paloeloeweg Saramacca

Aan de Paloeloeweg te Groningen (Saramacca) staat het landbouwperceel van de Mariastichting, waar de zusters van Paramaribo in het verleden hun eigen groenten en fruit hebben geteeld. Tegenwoordig worden de...

CCK: week van gebed voor de eenheid

CCK: week van gebed voor de eenheid

Van 19 t/m 24 januari 2020 worden er kerkdiensten gehouden met dezelfde onderwerpen. Het thema is: "Buitengewoon" (Handelingen 28, vers 2). De diensten starten telkens om 18.30 uur. Zondag 19...

Vergadering permanente raad AEC

Vergadering permanente raad AEC

De permanente raad van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) komt in vergadering bijeen op 15 en 16 januari a.s. in het seminarie St.-John Vianney in Trinidad. Dit laat de AEC in...

Nieuwjaarsboodschap 2020 Mgr. Karel Choennie

Nieuwjaarsboodschap 2020 Mgr. Karel Choennie

Zusters en broeders, In het afgelopen jaar 2019 stond vooral de speciale bisschoppensynode centraal met als thema Amazone: nieuwe wegen van kerkzijn en een integrale ecologie. Alle bisschoppen van de...

Kerstpreek 2019 Mgr. Karel Choennie: de liefde in het huwelijk en in het gezin

Kerstpreek 2019 Mgr. Karel Choennie: de liefde in het huwelijk en in het gezin

Dierbare zusters en broeders, Kerstfeest is onlosmakelijk verbonden met de liefde in het huwelijk en het gezin. In een warm en hecht gezin zullen de lichtjes van de kerstboom hun...

SCHEMA VIERINGEN KATHEDRALE BASILIEK

SCHEMA VIERINGEN KATHEDRALE BASILIEK

Schema betreffende de vieringen rondom Kerst van de Kathedrale Basiliek

Gezamenlijke verklaring van het CCK en de IRIS ivm het vonnis 8 dec. proces

Gezamenlijke verklaring van het CCK en de IRIS ivm het vonnis 8 dec. proces

Het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) hebben kennis genomen van het vonnis van de Krijgsraad op 29 november jl. in de rechtszaak van de...

Boodschap Comité Christelijke Kerken ivm 44 jaar onafhankelijkheid Suriname

Boodschap Comité Christelijke Kerken ivm 44 jaar onafhankelijkheid Suriname

Boodschap van het Comité Christelijke Kerken bij de viering van 44 jaar onafhankelijkheid op 25 november 2019 in PDF formaat VERTROUWEN IN DE TOEKOMST “Zoek het recht en niets dan...

WERELDRECORD HOUDER HOOGSTE EENWIELFIETS RIJDER IN SURINAME

WERELDRECORD HOUDER HOOGSTE EENWIELFIETS RIJDER IN SURINAME

Sam Abrahams, drievoudig wereldrecordhouder éénwielfiets rijder (de hoogste met een afmeting van 35 meter hoog) zal samen met zijn vrouw Teresa en zoon Nash, zijn geboorteland bezoeken van 13 t/m...

Zalige Petrus Donders 5 km wandelloop

Zalige Petrus Donders 5 km wandelloop

5 km wanderlloop, in verband met de 210e geboortedag van Zalige Petrus Donders. Zalig zijn zij die zich geven Zaterdag 26 oktober 2019Inschrijving slechts SRD 10,- voor volwassenen en SRD...

Groots “Basiliek Oktober Concert”

Groots “Basiliek Oktober Concert”

In onze Kathedrale Basiliekop 20 oktober a.s. aanvang 18.00u. Entree: een gulle vrijwillige bijdrage Optredens van de koren Hope & Togetherness en Troki o.l.v. Harold Telgt, Duncan Brunings op de...

IN – EN EXTERNE VACATURE LEERKRACHT NEDERLANDS EN ENGELS

IN – EN EXTERNE VACATURE LEERKRACHT NEDERLANDS EN ENGELS

De stg. RKBO is een organisatie die ernaar streeft om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden aan kinderen in geheel Suriname. Daarnaast biedt zij aan hen de mogelijkheid hun katholieke identiteit...

Oktober - Buitengewone Missiemaand - Gedoopt en gezonden

Oktober - Buitengewone Missiemaand - Gedoopt en gezonden

Elk jaar in oktober wordt er bijzondere aandacht besteed aan de missie van de Kerk m.n. door de PMW. Dit jaar, 2019, heeft Paus Franciscus de maand oktober uitgeroepen tot...

Jaarconcert Kathedrale Koor- en Dansschool

Jaarconcert Kathedrale Koor- en Dansschool

Cp zondag 11 augustus a.s. geeft de Kathedrale Koor- en Dansschool een jaarconcert.Thema: Act of Talent. Aanvang: 18.00 uurLocatie : Kathedrale BasiliekEntree : SRD 50 p.p Voor meer informatie omtrent...

In memoriam: Gerardus van Kempen

In memoriam: Gerardus van Kempen

Evangelizare pauperibus misit me pauperes evangelizantur (Lc. 4,18) Het Bisdom Paramaribo deelt dierbij mede het overlijden van de eerwaarde pater Gerardus van Kempen, geboren op 6 november 1935 te Lent,...

School Jong Talent Suriname

School Jong Talent Suriname

Wij zijn vier RKBO-scholen die samenwerken in een uniek extra talentprogramma. Kinderen ontvangen bij ons naast het gewone Surinaamse lescurriculum een uur extra dans, muziek of sport per dag op...

BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE 2019

BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE 2019

DE BIJBEL, HET LEVEND WOORD VAN GOD WOORD VAN DE BISSCHOP:Beste vrienden, Dit jaar stellen wij de Bijbel centraal in de bisschoppelijke jaaractie. Ik zou willen dat er in iedere...

Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!

Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!

Eerste missiecongres AECVan 19 – 22 september 2019 zal in Trinidad het eerste missiecongres van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) worden gehouden. Gelovigen uit alle bisdommen in de Caribische regio die...

Feest van het Heilig Sacrament (Sacramentsprocessie)

Feest van het Heilig Sacrament (Sacramentsprocessie)

Thema: Gedoopt en Gezonden / Baptised and Sent In verband met het feest van het Heilige Sacrament is er een Eucharistieviering op Zondag 23 Juni 2019 om: 17.00 uur. Na...

Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019: van een ‘like’ naar een ‘amen’

Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019: van een ‘like’ naar een ‘amen’

Lees hier de Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019 in PDF formaat In zijn boodschap voor de 53e Wereldcommunicatiedag, die op zondag 2 juni wordt gevierd, vergelijkt paus Franciscus digitale...

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken 2019

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken 2019

Johannes 20:1-18Jezus leeft! Hij is op gestaan! Zusters en broeders, alle vier evangeliën vertellen, vanuit verschillende invalshoeken, het verhaal dat Jezus na kruisiging en graflegging ‘ten derden dage’ uit de...

Schema vieringen Goede Week in de kerken en Kathedrale Basiliek 2019

Schema vieringen Goede Week in de kerken en Kathedrale Basiliek 2019

WIJ WENSEN U EEN BEZINNINGSVOLLE GOEDE WEEK TOE. OP DEZE LINK VINDT U EEN VERZICHT VAN DE DIENSTEN IN ALLE KERKEN.(www.omhoog.org) HIERONDER VINDT U HET OVERZICHT VAN ALEEN DE BASILIEK:

24 UREN VOOR DE HEER 5 - 6 APRIL 2019

24 UREN VOOR DE HEER 5 - 6 APRIL 2019

24 uren: aanbidding, biecht, bezinning en gebed Start: vrijdag 5 april om 12.00 ‘s middagsSlot : zaterdag 6 april om 12.00 ‘s middagsPlaats : Kathedrale Basiliek Stg Devotie Petrus Donders...

Overdenking van Mgr. K. Choennie i.v.m. Holi Phagwa 2019

Overdenking van Mgr. K. Choennie i.v.m. Holi Phagwa 2019

download hier de overdenking van Mgr. Choennie ivm Phagwa 2019 Met veel genoegen en gevoelens van respect en waardering voor mijn Hindu broeders en zusters in Suriname, Nederland en over...

Gebed van de eerste week van de Veertigdagentijd

Gebed van de eerste week van de Veertigdagentijd

Download u het gebed voor de eerste week in PDF formaat Elke dag dit gebed bidden op een tijd die voor u geschikt isHeer Jezus, veertig dagen hebt U doorgebracht...

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2019

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2019

Een ecologische bekering (download vasten boodschap in PDF formaat) Dierbare gelovigen:De veertigdagentijd is de voorbereiding op Pasen. Pasen is het feest van de overwinningop de dood en de machten van...

EENDAAGSE RETRAITE GEDURENDE DE VASTENTIJD

EENDAAGSE RETRAITE GEDURENDE DE VASTENTIJD

Thema: " Ga heen en zondig niet meer." Johannes 8:11 Retraite dagen: zaterdag 9, 16, 30 maart & woensdag 20 maart 2019zaterdag 23 maart voor jongerenPlaats: Asewa ‘Otono, Prinsessestraat 46...

DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

PROGRAMMA DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN ZONDAG 20 T/M VRIJDAG 25 JANUARI 2019De dienst is elke dag om 19:00 uur Thema: “Recht voor Ogen” – gebaseerd op...

Kerstpreek van Mgr. Karel Choennie - 25-12-2018

Kerstpreek van Mgr. Karel Choennie - 25-12-2018

Het verhaal van de kolibrie. Er was eens een felle bosbrand. De vlammen sloegen om zich heen en verteerde alle dorpen in de omgeving. De mensen en alle dieren die...

Periode van Advent

Periode van Advent

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. 'Adventus'In de weken vóór Kerstmis leven christenen in...

Advent Konmakandra 2018

Advent Konmakandra 2018

Advent Konmakandra 2018 Thema:Herstel ons, o God van ons heil,doe teniet uw afkeer van ons!Psalm 85: 5 Plaats : Maarten Lutherkerk aan de waterkantTijd : 19. 00 uurDatum: vrijdag 30...

Kerstconcert Kathedrale Basiliek

Kerstconcert Kathedrale Basiliek

Datum: zondag 09 december 2018Plaats: Kathedrale BasiliekTijd : 18.00 uur Leerlingen van de Kathedrale Koorschool enhet Kathedrale Jongerenkoor zullen met sfeervolle zang endans u in de juiste kerstsfeer brengen. Kaarten:Volwassenen...

Preek van mgr K. Choennie bij de priesterwijding van Guillaume Woei A Jin

Preek van mgr K. Choennie bij de priesterwijding van Guillaume Woei A Jin

Het is een bijzonder grote vreugde dat wij met de wijding van Guillaume na 18 jaren weer een priester uit Suriname mogen wijden. Het heeft evenwel enige tijd geduurd voordat...

PRIESTERWIJDING

PRIESTERWIJDING

Op zondag 18 november 2018 vindt de Priesterwijding plaats van Eerwaarde Guillaume Woei A Jin door Bisschop Karel Choennie. Tijd : 17:00 uur Plaats: Kathedrale Basiliek St. Petrus & Paulus....

MISSIEZONDAG 2018

MISSIEZONDAG 2018

"Ga en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen" (Mt.28:19) Deze woorden –het mandaat van Christus- roepen elke gedoopte katholiek op tot actie! We zijn de maand oktober binnengetreden, welke in...

Voetbaltoernooi ivm 60 jaar Bisdom

Voetbaltoernooi ivm 60 jaar Bisdom

Op zaterdag 25 augustus 2018 begint het voetbaltoernooi om 10:00 uur in het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum De aftrap zal geschieden door de Mgr. Karel Choennie. De clubs(parachies) die deelnemen...

60 jaar Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo

60 jaar Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo

Het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo viert op vrijdag 24 augustus 2018 haar 60 jarig bestaan.Dit feest zal gevierd worden op zaterdag 25 en op zondag 26 augustus 2018. Zie hieronder...

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Door P. Tjon Kiem Sang Over de dogmaverklaringNadat op het eerste Vaticaanse concilie (1869-70) al 200 bisschoppen de dogmatische definitie van de lichamelijke tenhemelopneming van Maria hadden gevraagd, volgde de...

Bijzondere Woord en Gebedsdienst Nationale dag der Inheemsen

Bijzondere Woord en Gebedsdienst Nationale dag der Inheemsen

Bijzondere Woord en Gebedsdienst in verband met de Nationale dag der Inheemsen."Zijn in harmonie met ons Amazone Regenwoud"met o.a inheems muziek, sketch, woord van Bisschop Choennie, over verbintenissen aangaan met...

In Memoriam pater Gerard Geyskens, SDS

In Memoriam pater Gerard Geyskens, SDS

Op woensdag 25 april is in Hamont, België, na een lange strijd tegen ziekte, pater Gerard heengegaan. Pater Gerard heeft in augustus vorig jaar zijn missie in ons land afgesloten...

OVERZICHT van alle JUBILATE liederen op de 18 CD's

Hierbij het overzicht van alle liederen uit de Jubilate die zijn uitgebracht door het bisdom op 18 cd's.CD1 en CD2 zijn niet opgenomen in het overzicht omdat de advent- en...

Een kerk met een Amazonegezicht

Een kerk met een Amazonegezicht

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2018 Download hier de vastenbrief in pdf In de veertigdagentijd horen wij de oproep van Johannes de Doper: “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”...

Nieuwjaarspreek 2018 van Mgr Karel Choennie

Nieuwjaarspreek 2018 van Mgr Karel Choennie

Groeien door aandachtig luisteren en van harte respons geven (download hier de nieuwjaarsboodschap in PDF formaat) Beste vrienden,Zalig nieuwjaar! Ik ben 2017 gestart met u te zeggen dat ik tijd...

Een vreugdevolle kerstboodschap van mgr. Karel Choennie

Een vreugdevolle kerstboodschap van mgr. Karel Choennie

De aankondigingIn sommige samenlevingen – met name in het Westen – is het gebruik dat bij de geboorte van een kind een kaartje wordt rondgestuurd naar familie en vrienden, om...

Vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek

Vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek

Overzicht van de vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek.

Kerststallen Expo

Kerststallen Expo

“Unu o feni wan nyun-nyun pikin, di domru na ini duku e ddon na ini wan nnyanbaki.” Laat uw creativiteit en spiritualiteit spreken en doe mee aan de Kerststallenexpo, die...

Waarheid, gerechtigheid en verzoening - Adviescommissie voor de bisschop

Waarheid, gerechtigheid en verzoening - Adviescommissie voor de bisschop

Op vrijdag 24 november – op de vooravond van 42 jaar staatkundige onafhankelijkheid – heeft mgr Choennie middels een persconferentie de samenleving geïnformeerd over een bijzondere adviescommissie die hij heeft...

Kerstconcert in de Basiliek op 10 december

Kerstconcert in de Basiliek op 10 december

Kerstconcert "Een Zoon is geboren"Kom genieten van een sfeervol Kerstconcert met:* Kathedrale Koorschool* Kathedrale Jongerenkoor Suriname* Eddy Snijders Orkest Zondag 10 december 2017Tijd: 18:00 uurPrijs: Srd 50,- Kaarten verkrijgbaar: bij...

Viering 95 jaar St. Margaretaschool

Viering 95 jaar St. Margaretaschool

“Geef Christus Liefde door”Op dinsdag 7 november 2017, de verjaardag van de St. Margaretaschool zelf, werd de dag geopend met een dankdienst in de Heilige Driekoningenparochie naast de school. Het...

“Jouw dienstbaarheid, ons licht in de kerk!”

“Jouw dienstbaarheid, ons licht in de kerk!”

Dit was het thema van de samenkomst van misdienaars van de H. Driekoningenkerk op zondag 12 november jl. te Asewa Otono aan de Prinsessestraat. Het doel was om elkaar beter...

Tevredenheid en voldoening bij eerste KJS-Avond

Tevredenheid en voldoening bij eerste KJS-Avond

TalentvolZaterdag 18 november jl., iets na zes uur ’s middags in De Schakel aan de Van Idsingastraat, ging de eerste KJS-Avond van start. Op het podium werden theelichtjes aangestoken en...

Benefietconcert op zondag 3 december 2017 ten behoeve van het Maarschalkerweerd pijporgel

Benefietconcert op zondag 3 december 2017 ten behoeve van het Maarschalkerweerd pijporgel

Op zondag 3 december a.s. aanvang 18.00u zal er een benefietconcert gehouden worden in onze Kathedrale Basiliek. Dit concert zal in het teken staan van orgelmuziek. Aan dit concert zullen...

Heilige Oliën in Driekoningenkerk

Heilige Oliën in Driekoningenkerk

Kastje met drie kelkjesEen dezer dagen was ik bij de kerk aan de Mahonielaan, de Driekoningen. Ze spreken ook wel van de Rajpurkerk. De deur stond open en ik was...

Bisschop van Paramaribo mgr. K. Choennie installeert adviescommissie

Bisschop van Paramaribo mgr. K. Choennie installeert adviescommissie

Op vrijdag 24 november installeerde de bisschop van Paramaribo, mgr. Karel Choennie een commissie die hem zal bijstaan en adviseren in zijn aanbod aan president Bouterse om te helpen bouwen...

Hij sprak met gezag - Bij het feest van Christus Koning – zondag 26 novembe

Hij sprak met gezag - Bij het feest van Christus Koning – zondag 26 novembe

Het feest van Christus Koning heeft zijn oorsprong o.a. in de negentiende eeuw, toen koningen en koninginnen nog echte gezagsfiguren waren. Heden ten dage is dat vrijwel overal niet meer...

Adventsdienst

Adventsdienst

Datum : Vrijdag 1 december 2017Plaats: St. Bonifaciuskerk, J.A. Pengelstraat 115Tijd : 18.00 - 21.00 uur Thema:"Ik kom; Ik ben er al!" Orga: Katholieke Charismatische Vernieuwing

FEESTELIJKE HEROPENING NGVB SPORTCOMPLEX

FEESTELIJKE HEROPENING NGVB SPORTCOMPLEX

Datum: zaterdag 25 novemberPlechtige eucharistie viering in de Kathedrale BasiliekTijd 08.00u Na de dienst wordt in processie gelopen naar het NGVB complex en vindt de onthulling plaats van een nieuw...

Vormings- en bezinningsweekend KJS

Vormings- en bezinningsweekend KJS

KJS-stuurgroepIn het weekend van 27 t/m 29 oktober is de stuurgroep van de diocesane jongerenbeweging Katholieke Jongeren Suriname (KJS) erop uitgegaan voor vorming en bezinning. Het thema was “het Licht...

Gezamenlijke herdenking 500 jaar Reformatie

Gezamenlijke herdenking 500 jaar Reformatie

Geliefde broeders en zusters in Christus. Wij zijn zeer verheugd om dit artikel samen te publiceren in het kerkblad “Omhoog” en op de website van het bisdom (Rooms-Katholiek) en in...

“How can we keep from singing?”

“How can we keep from singing?”

Feestelijk concert in verband met: 150-jarig bestaan van het St. Alphonsuskoor van de Kathedrale Basiliek en 55-jarig bestaan van het St. Caeciliakoor van de Alfonsparochie. Het concert zal worden opgeluisterd...

Allerzielen 2017: “Nabestaan is soms moeilijker dan dood gaan”

Allerzielen 2017: “Nabestaan is soms moeilijker dan dood gaan”

Allerzielen“Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn” Met dit citaat heeft Stichting RK Begraafplaats recentelijk nabestaanden en belanghebbenden uitgenodigd voor...

Rome Reports wekelijks op Apintie TV 10.1

Rome Reports wekelijks op Apintie TV 10.1

ELKE DONDERDAGAVOND OM 18:00 u. Het Bisdom Paramaribo brengt in samenwerking met Apintie TV dit 26 minuten durende programma dat belangrijkste wekelijkse verhalen belicht over de paus, het Vaticaan en...

Eerste KJS-Avond met het thema: “Ik bid”

Eerste KJS-Avond met het thema: “Ik bid”

KJS-AvondOp zaterdag 18 november a.s. organiseert de diocesane jongerenbeweging Katholieke Jongeren Suriname (KJS), haar eerste KJS-Avond met het thema “Ik bid”. “Het doel van deze avond is om de jongeren...

KCV: WHITE NIGHT – DYNAMITE

KCV: WHITE NIGHT – DYNAMITE

DresscodeWanneer ik op 28 oktober de White Night Garden Party van de KCV (Katholieke Charismatische Vernieuwing) binnenloop, voel ik gelijk een sfeer van sereniteit over me komen. We worden vriendelijk...

2 November - Allerzielen gedachtenis van alle overleden gelovigen

2 November - Allerzielen gedachtenis van alle overleden gelovigen

Dienst op donderdag 2 nov. 2017 om 17:00 uur in de Allerheiligste verlosser kerk aan de schietbaanweg 35. Op Allerzielen herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen.De traditie stamt, voorzover bekend...

Oproep tot het veranderen van onze gedachten en daden

Oproep tot het veranderen van onze gedachten en daden

Woord en Gebedsdienst Dag der Marrons Bijzondere dienstHet werd een kleurrijke en vrolijke woord- en gebedsdienst in een tot de laatste plek bezette St. Petrus & Paulus Kathedrale Basiliek. Degenen...

Bisschop Charles Jason Gordon, nieuwe Aartsbisschop van Port of Spain

Bisschop Charles Jason Gordon, nieuwe Aartsbisschop van Port of Spain

Bisschop Charles Jason Gordon, 58, van het Bisdom Bridgetown (Barbados), zal geinstalleerd worden als de 13de Aartsbisschop van Port of Spain. De officiele bekendmaking van deze benoeming door paus Franciscus...

WERELDMISSIEDAG - 22 oktober 2017

WERELDMISSIEDAG - 22 oktober 2017

Dierbare zusters en broeders, In de maand oktober gedenken wij Wereldmissiedag, een jaarlijkse viering van onze christelijke roeping om mensen tot Christus te brengen, zijn Blijde Boodschap te verkondigen, en...

Petrus Donders en zijn jeugdjaren - Petrus Dondersmaand

Petrus Donders en zijn jeugdjaren - Petrus Dondersmaand

Stichting Devotie Petrus Donders organiseert een speciale Petrus Dondersmaand van 27 september tot en met 28 oktober 2017. Op 26 oktober is de petrusdonderslof met aansluitend een verpersviering. Om 19:00...

Boodschap van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog i.v.m. het feest van Divali

Boodschap van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog i.v.m. het feest van Divali

Christenen en hindoes: verder gaan dan tolerantie Beste Hindoevrienden, Namens de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog bieden wij onze hartelijke groeten aan u allen bij gelegenheid van de viering...

Círio de Nazaré 2017

Círio de Nazaré 2017

“Vlam van Nazaret”In het weekend van 7 en 8 oktober heeft dit feest plaatsgevonden. Ook hier in Paramaribo. Dit feest gaat terug naar heel oude tijden. Het gaat om het...

Een ontmoeting met paus Paulus VI

Een ontmoeting met paus Paulus VI

Naar VaticaanstadEnkele weken geleden maakte Omhoog bekend dat paus Paulus VI eertijds Heilig verklaard zal worden. Aangezien ik kort na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 het voorrecht had gehad...

Surinaamse pelgrims naar Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Surinaamse pelgrims naar Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Surinaamse pelgrimsDit jaar is het 300 jaar sinds de vondst van de beeltenis van de Madonna Aparecida. Dat willen ze er vieren en het Nationaal Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida,...

Terugblik in dankbaarheid bij inzegening nieuw kerkgebouw St. Theresia, Moengo

Terugblik in dankbaarheid bij inzegening nieuw kerkgebouw St. Theresia, Moengo

Een stampvolle kerkOp zondag 1 oktober jl. was het zover: de inwijding van het nieuw kerkgebouw van de St. Theresiakerk te Moengo. Alle voorbereidingen waren getroffen om de bisschop van...

Persbericht van Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, over het sportcomplex NGVB

Persbericht van Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, over het sportcomplex NGVB

Paramaribo 04 oktober 2017 Heden 4 oktober heeft de voorzitter van de NGVB de heer Cyrill Biervliet het beheer van het sportcomplex op de Hoek van de Koninginnen- en Prinshendrikstraat...

Container rijst voor Dominica

Container rijst voor Dominica

Beste broeders en zusters, Mgr. Karel Choennie, bisschop van Bisdom Paramaribo, is bezig om vanuit Suriname een container met rijst te sturen naar Dominca. De kosten voor het versturen van...

Oktober: missiemaand en rozenkransmaand

Oktober: missiemaand en rozenkransmaand

MissiemaandDe maand oktober is de maand gewijd aan aandacht, gebed en actie voor de missie van de Kerk. In de katholieke kerk over heel de wereld zal men zich rond...

Gezamenlijke verklaring van het RK bisdom Paramaribo en de V.V.E.P.S.

Gezamenlijke  verklaring  van  het  RK  bisdom  Paramaribo en de V.V.E.P.S.

Leest u hieronder de gezamenlijke verklaring van het rooms-katholiek bisdom Paramaribo en de vereniging van volle evangelie- en pinkstergemeenten en bedieningen in Suriname in het kader van het initiatief van...

Toewijding van Suriname aan het Onbevlekte Hart van Maria

Toewijding van Suriname aan het Onbevlekte Hart van Maria

Datum: vrijdag 13 oktober 2017Tijd: 18:00 uur – start met Rozenkransgebed, en aansluitend daarop de Eucharistieviering en plechtige toewijdingPlaats: Kathedrale BasiliekLive uitgezonden via Radio Immanuel 95.9 FM en internet streaming ...

Woord- en Gebedsdienst ivm de Nationale Dag der Marrons

Woord- en Gebedsdienst ivm de Nationale Dag der Marrons

In verband met de nationale Dag der Marrons zal er op dinsdag 10 oktober a.s. om 09.30u ’s morgens in de Kathedrale Basiliek een Woord- en Gebedsdienst worden gehouden. Het...

Suriname penningmeester nieuw bestuur SIGNIS Caribbean

Suriname penningmeester nieuw bestuur SIGNIS Caribbean

Nieuw bestuur SIGNIS CaribbeanOp de 10de jaarvergadering (AGM) van SIGNIS Caribbean, die gehouden werd van 5 tot 7 september 2017 in Christ Church, Barbados, is er een nieuw bestuur voor...

Gebed en ondersteuning voor orkaanslachtoffers Caribische regio

Gebed en ondersteuning voor orkaanslachtoffers Caribische regio

Beste broeders en zusters, Van de secretaris-generaal van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) ontvingen wij de aanmoediging om te blijven bidden voor al onze broeders en zusters in de Caribische regio,...

Een Nieuwe Weg om Kerk te zijn in het Caraibisch Gebied

Een Nieuwe Weg om Kerk te zijn in het Caraibisch Gebied

De uitdaging van “millennials” De Katholieke Kerk reageert op de uitdaging van het evangeliseren van de volgende generatie door gebruik te maken van communicatie technologie om mensen te bereiken waar...

12½ jaar Bisschop – 40 jaar werkzaam in Suriname

12½ jaar Bisschop – 40 jaar werkzaam in Suriname

Op zondag 30 juli jl. herdacht mgr Wim de Bekker dat het die dag precies 12,5 jaar geleden was dat hij tot bisshop werd gewijd. Dit heeft hij diezelfde zondagavond...

Suriname op 13de World Scout Youth Forum

Suriname op 13de World Scout Youth Forum

World Scout Youth ForumHet is een grote eer voor scout tevens voorzitter van het nationaal jeugdparlement, Kelvin Koniki, om Boy scouts van Suriname, de Surinaamse padvindersorganisatie, van 7 tot en...

Adyosi, pater Gerard! Ode aan een mensenvisser

Adyosi, pater Gerard! Ode aan een mensenvisser

“Ga met God en Hij zal met je zijn,Jou nabij op al je wegen,met zijn raad en troost en zegen.Ga met God en Hij zal met je zijn.” Vertrek pater...

Kalebaskreek heeft nieuw huis van gebed!

Kalebaskreek heeft nieuw huis van gebed!

Mgr Choennie wijdt St.-Petruskerk We vertrokken om half zes ’s morgens en de bus met de bisschop zelfs al om vijf uur, maar dat moest wel, want een reis van...

“Watji, natji, bedeka wakona”

“Watji, natji, bedeka wakona”

Inheemsen in gebed Verantwoordelijkheid“Wanneer 11.000 Inheemsen bij de census aangeven dat zij katholiek zijn, heb ik als bisschop de verantwoordelijkheid om te spreken.” Deze woorden uitte mgr Karel Choennie, Bisschop...

De Geestelijke oefeningen

De Geestelijke oefeningen

Wat zijn de geestelijke oefeningen?Het is een tijd van stilte en gebed met verschillende meditaties, die God heeft geinspireerd aan de Heilige Ignatius van Loyola, en die ten zeerste wordt...

Kinder Vakantie Pretweek

Kinder Vakantie Pretweek

Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar Datum: 4 tot en met 8 september 2017 Maandag t/m donderdag 08:00 - 13:00 u Vrijdag 08:00 - 17:00 uur Lokatie:...

15 augustus: Maria ten Hemelopneming

15 augustus: Maria ten Hemelopneming

Grootste en oudste Mariafeest Al sinds mensenheugenis viert de Kerk op 15 augustus het feest van Maria ten Hemelopneming. Reeds in 582 werd er melding van gemaakt. We mogen wel...

Meisjes en Jongenskamp

Meisjes en Jongenskamp

Hoi allemaal! Het is eindelijk tijd voor onze lang verwachte meisjes en jongenskamp. Voor de VI keer in Suriname organiseren de zusters “Dienaressen van de Heer en de Maagd van...

Tienerkamp 7 - 10 september

Tienerkamp 7 - 10 september

De Katholieke Jongeren Suriname'(KJS) organiseren van 7 t/m 10 september 2017 een Tienerkamp - Leeftijd: 13 - 18 Jaar.Het thema is: RoepingenBelangstelling? Zie onderstaande poster voor meer informatie. U kunt...

Grondenrechten en de zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Grondenrechten en de zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Bijzondere woord- en gebedsdienstTer gelegenheid van de viering van de internationale dag der Inheemse volken op 9 augustus, wordt er op maandag 7 augustus a.s. om 18:00 uur (zes uur...

Suriname op het SIGNIS Wereldcongres

Suriname op het SIGNIS Wereldcongres

WereldcongresVan 19 tot en met 22 juni 2017 werd het SIGNIS Wereldcongres gehouden in Quebec Stad, Canada met het thema: “Promoting Stories of Hope”. Het waren drie volle dagen met...

Een cultuur voor roepingen

Een cultuur voor roepingen

De vaste commissie voor roepingen van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) organiseerde van21 tot 23 juli jl. een bijzondere conferentie over het onderwerp roepingen, met als titel: ‘Building a culture of...

Woord en Gebedsdienst Nationale Dag Der Inheemsen

Woord en Gebedsdienst Nationale Dag Der Inheemsen

Uitnodiging van Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname en RK Bisdom Paramaribo In verband met de Nationale Dag Der Inheemsen wordt er een Woord en Gebedsdienst gehouden in de Kathedrale...

Bisschop Choennie: “De kerk moet het voortouw nemen in milieubescherming”

Bisschop Choennie: “De kerk moet het voortouw nemen in milieubescherming”

Door Melvin Mackintosh SamenwerkingOp vrijdag 14 juli jl. tekenden Mgr. Karel Choennie, Bisschop van Paramaribo en de heer John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname, een samenwerkingsovereenkomst. Dit gebeurde in...

PASTORALE LEERGANGEN

PASTORALE LEERGANGEN

De Pastorale Leergangen voor 2017 worden u aangeboden door de Dienst voor Geloof Communicatie en Cultuur. De leergangen zijn cursusmodules over ons geloof en zijn toegankelijk voor alle belangstellenden. In...

Persbericht

Persbericht

Persbericht Start van de duurzame samenwerking tussen Bisdom Paramaribo en Conservation International Suriname. Doel: Start duurzame samenwerking tussen Bisdom Paramaribo en Conservation International Suriname op het gebied van bevordering van...

Recht, eerlijkheid en barmhartigheid – 3

Recht, eerlijkheid en barmhartigheid – 3

Preek van ptr E. Kross bij de gebedsdienst van 8 februari 2017 Tijdens een speciale gebedsdienst om vrede in onze samenleving heeft pater Kross in zijn preek drie oerprincipes van...

Recht, eerlijkheid en barmhartigheid – 2

Recht, eerlijkheid en barmhartigheid – 2

Preek van ptr E. Kross bij de gebedsdienst van 8 februari 2017 Tijdens een speciale gebedsdienst om vrede in onze samenleving heeft pater Kross in zijn preek drie oerprincipes van...

Verklaring Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo inzake kwestie rondom PG

Verklaring Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo inzake kwestie rondom PG

Paramaribo, 10 juli 2017Het Rooms-Katholiek Bisdom heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het feit dat de regering van de Republiek Suriname de procureur-generaal heeft aangeschreven met de beschuldiging van...

Gezamenlijke verklaring CCK en IRIS

Gezamenlijke verklaring CCK en IRIS

Lees hier de brief in pdf Gezamenlijke verklaringvan het Comité Christelijke Kerken en de Interreligieuze Raad in Suriname over de verantwoordelijkheid van de lokale religieuze organisatiesin de zorg voor vrede...

“Wees het zout der aarde en het licht in de wereld”

“Wees het zout der aarde en het licht in de wereld”

Launch Katholieke Jongeren Suriname (KJS) Door: Melvin Mackintosh – 27 juni 2017 StartseinEen hevige onweersbui in de voormiddag van vrijdag 23 juni belette de ongeveer 200 jongeren, hun ouders, jongvolwassen...

“Praise be to God, gi Masra tangi”

“Praise be to God, gi Masra tangi”

Denise Jannah in de Kathedrale Basiliek, met bijdragen van:Esteban Kross, Duncan Brunings, Aida Zeefuik en Sandra Goedhoop. Zondag 09 juli 2017 aanvang 18.00u Kaarten @ SRD50,= verkrijgbaar in de Vitrine...

Recht, eerlijkheid en barmhartigheid – 1

Recht, eerlijkheid en barmhartigheid – 1

Preek van ptr E. Kross bij de gebedsdienst van 8 februari 2017 Tijdens een speciale gebedsdienst om vrede in onze samenleving heeft pater Kross in zijn preek drie oerprincipes van...

De buurt is veranderd

De buurt is veranderd

Door: P. Tjon Kiem Sang Menigeen onder ons is wel eens – bewust of ongepland – langs geweest op het adres waar men eens jaren geleden heeft gewoond. Vaak het...

BEVRIJDINGSDIENST

BEVRIJDINGSDIENST

Thema: "Jezus breekt elke keten". Datum: Vrijdag 30 juni 2017Tijd: 18.00uPlaats: St. Bonifacius KerkAdres: J.A. Pengelstraat 115 (voorheen Wanicastraat) Organisatie: Katholieke Charismatische Vernieuwing Suriname Komt allen massaal!

Nieuwe benoeming voor de nuntius

Nieuwe benoeming voor de nuntius

De Apostolische Nuntius voor de regio, Aartsbisschop Nicola Girasoli,heeft vrijdag 16 juni het bericht gestuurd dat de paus hemeen nieuwe benoeming heeft gegeven, en wel als apostolische nuntius voor de...

Launch Katholieke Jongeren Suriname

Launch Katholieke Jongeren Suriname

Wij nodigen alle jongeren(en volwassenen) uit voor de launch van de Katholieke Jongeren Suriname op vrijdag 23 juni 2017 in de Kathedrale Basiliek om 19:00 uur. De bedoeling is om...

Aankomst pater uit Indonesië

Aankomst pater uit Indonesië

Op donderdag 8 juni is pater Fransiskus Mistrianto aangekomen in ons land. Hij is lid van de Congregatie voor de Missie, beter bekend als de Vincentianen. Voorlopig verblijft hij in...

Sacramentsprocessie zondag 18 juni

 Sacramentsprocessie zondag 18 juni

Werkelijk aanwezigNadat in 2013 voor het eerst na vele jaren weer een sacramentsprocessie werd gehouden door de straten van Paramaribo, wordt het op 18 juni dit jaar de derde keer...

God wandelt altijd met ons mee

God wandelt altijd met ons mee

Tijdens de algemene audiëntie van 24 mei sprak paus Franciscus over de Emmaüsgangers en de weg van hoop. Beste broeders en zusters, goedemorgen! Vandaag wil ik graag stilstaan bij de...

Catholic Men Ministry 2017

Catholic Men Ministry 2017

Alle mannen worden uitgenodigd door de Catholics Men Ministry Suriname om samen met hun de conferentie bij te wonen.De conferentie is gericht op het vernieuwen van je relatie met Jezus....

Sacramentsdag: Jezus zelf

Sacramentsdag: Jezus zelf

SacramentsdagPraten over het Allerheiligst Sacrament is praten over de Eucharistie, ook wel het Sacrament des Altaars genoemd. Op zondag 18 juni viert de kerk Sacramentsdag. De eigenlijke gedenkdag is op...

Het gezin en de bijbel

Het gezin en de bijbel

Door Emkay Anekdote:Vol trots toonde het zilveren bruidspaar de bijbel die in hun boekenkast stond. “Kijk, deze hebben we op onze trouwdag van de pastoor gekregen.” De bladzijden waren aan...

Immanuël fu tego

Immanuël fu tego

Door: Riny Capricho FundraisingRadio Immanuël, “the station that touches your heart,” hield op zaterdag 29 april j.l. een fundraisingsactiviteit aan de Mgr.-Wulfingstraat 2. Vanaf negen uur ’s morgens stonden de...

35 Jaren verder

35 Jaren verder

Door: P. Tjon Kiem Sang Zondag 23 mei 1982 was een historische dag, zowel voor de Surinaamse katholieke kerkgemeenschap als voor heel de samenleving. Op deze bijzondere dag werd de...

100 JAAR VERSCHIJNINGEN TE FATIMA

100 JAAR VERSCHIJNINGEN TE FATIMA

Op zaterdag 13 mei a.s. zal het precies 100 jaren zijn dat Onze Lieve Vrouwe verscheen aan drie kinderen: Lucia Santos (10 jaar), Francisco Marto (8 jaar) en Jacinta Marto...

Verklaring van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie

Verklaring van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie

Paramaribo, 09 mei 2017 Verklaring van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie(Download het hier in PDF formaat) De Bisschoppen van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (i.e. het overlegorgaan van de rooms-katholieke bisschoppen van de Caribische...

Mei – de maand van Maria

Mei – de maand van Maria

Moeder van de Kerk – Koningin van de Apostelen Door Emkay De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar waarom eigenlijk? Zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand...

Paus tot jongeren: “Voor wie ben ik?”

Paus tot jongeren: “Voor wie ben ik?”

In het leven verliezen wij veel tijd met ons af te vragen: wie ben ik? Paus Franciscus raadt de jongeren aan zich af te vragen: “Voor wie ben ik?”, in...

DOOR DE GEEST VOORTGESTUWD - Roepingennoveen

DOOR DE GEEST VOORTGESTUWD - Roepingennoveen

Roepingennoveen: toelevend naar Roepingenzondag 7 mei 2017 vrijdag 28 april t/m zaterdag 6 mei 2017 Graag nodigen wij u uit mee te doen met een Roepingennoveen tijdens de negen dagen...

Wereld aardedag - boodschap van de bisschop van Paramaribo

Wereld aardedag - boodschap van de bisschop van Paramaribo

EERBIED VOOR GODS SCHEPPING EN DE MENSELIJKE GEZONDHEIDHet gevaar van kwikvergiftiging in ons land Download hier de werelddag boodschap in PDF formaat. Dierbare zusters en broeders, Vandaag vieren wij Wereldaardedag...

Sta op! Verrijs! - Paasboodschap van de bisschop van Paramaribo

Sta op! Verrijs! - Paasboodschap van de bisschop van Paramaribo

Download hier de paasbooschap in PDF formaat Pasen is een belangrijk feest voor christenen. We leven er veertig dagen naartoe en er gaat een intense Goede Week aan vooraf. En...

Paaswens van de bisschop van Paramaribo

Paaswens van de bisschop van Paramaribo

Hieronder de paaswens van Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo. Het is het gebed voor de aarde van Paus Franciscus, uit Laudato Si. Aan een ieder een zalig Pasen toegewenst.

De Goede Week begint

De Goede Week begint

Grandioze intredeJezus organiseert zijn eigen parade in de stad die erop uit is om Hem te doden. Het lijkt verwarrend: niet alleen vrijwillig gaan naar de plek waar jouw onschuld...

Schema Vieringen Goede Week Kathedrale Basiliek

Schema Vieringen Goede Week Kathedrale Basiliek

 Download hier de pdf voor de diensten in de overige parochies gedurende de goede week. Schema Vieringen Goede Week Kathedrale BasiliekSCHEDULE OF SERVICES Datum Tijd Viering Zaterdag 08 aprilSaturday, April...

Passieconcert

Passieconcert

Download hier de pdf van het Passieconcert "Een meditatieve kruisweg met zang en muziek" Datum: zondag 9 april a.s. aanvang 18:00u in de Kathedrale Basiliek. Deelnemers zullen zijn: ** het...

Jezus draagt Zijn kruis

Jezus draagt Zijn kruis

Eendaagse retraite 40-dagentijd 2017 Door Riny Capricho Zaterdagmorgen om negen uur houd ik mijn retraitemapje in handen, een mapje met verrassingen zal later blijken. Op de kaft zie ik een...

Popie Jopie

Popie Jopie

Door: P. Tjon Kiem Sang Met deze bijnaam plaagde ik Joop altijd wanneer ik hem ontmoette. De naam was eigenlijk door het Nederlandse volk gegeven aan paus Johannes Paulus II,...

Rouw advertentie Eerwaarde Pater Joop Vernooij

Rouw advertentie Eerwaarde Pater Joop Vernooij

Download hier de rouwadvertentie Namens de totale rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Suriname, delen wij mede dat op zondag 19 maart jl. te Nijmegen is heengegaan de Eerwaarde Pater Joop Vernooij, C.Ss.R....

24 uren voor de Heer

24 uren voor de Heer

Download hier de folder in pdf “De ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren op hun smeken.” 1 Petrus 3,12 24 uren voor de Heer...

Boodschap van de Bisschop op het feest van Paghwa

Boodschap van de Bisschop op het feest van Paghwa

Boodschap van de Bisschop van Paramaribomgr Karel Choennie op het feest van Paghwa Download hier de boodschap van de Bisschop op het feest van Paghwa Zusters en broeders, Het feest...

KERKENTOUR - Denise Jannah

KERKENTOUR - Denise Jannah

Denise Jannah brengt een eerbetoon aan de Queen of Gospel Mahalia Jackson (26-10-1911 - 27-01-1972) Na het succes van in Nederland is Suriname nu aan de beurt. Van 17 maart...

Mgr. Karel Choennie, geinterviewd door Nita Ramcharen

Mgr. Karel Choennie, geinterviewd door Nita Ramcharen

Interview afgenomen van mgr Karel Choennie, Bisschop van Paramaribo, door Nita Ramcharen, en gepubliceerd op de website van StarNieuws op zondag 5 maart jl. Download hier het interview afgenomen van...

‘De vrouw als brenger van harmonie’

‘De vrouw als brenger van harmonie’

Boodschap bij gelegenheid van de Internationale dag van de Vrouw op 8 maart 2017 Download hier de boodschap van de bisschop voor de Internationale dag van de Vrouw Broeders en...

Preek bij de gebedsdienst van 8 februari 2017

Preek bij de gebedsdienst van 8 februari 2017

Door de eerw. heer Esteban Kross in de Kathedrale Basiliek Download hier de preek bij de gebedsdienst van 8 februari 2017 “Jullie zijn het zout der aarde; jullie zijn het...

Panelleden ABC ondersteunen initiatief bisschop

Panelleden ABC ondersteunen initiatief bisschop

Het initiatief van bisschop Karel Choennie van de Rooms-katholieke kerk om gesprekken te voeren over het natraject van het 8 decemberstrafproces, heeft ondersteuning gevonden bij de panelleden Hugo Essed, Danny...

Acht redenen om het licht uit te doen tijdens de veertigdagentijd

Acht redenen om het licht uit te doen tijdens de veertigdagentijd

De veertigdagentijd is de tijd om temidden van ons drukke bestaan, ons bewust te zijn van alles in ons leven, zaken in perspectief te plaatsen en ons spiritueel leven te...

Mgr. Karel Choennie en president Bouterse geven verklaring uit

Mgr. Karel Choennie en president Bouterse geven verklaring uit

President Desi Bouterse heeft vandaag, op Aswoensdag, een onderhoud gehad met bisschop Karel Choennie van de Rooms-katholieke kerk. Dit gesprek is op het presidentieel paleis gevoerd. Bouterse en Choennie hebben...

Activiteiten in de Veertigdagentijd

Activiteiten in de Veertigdagentijd

Eendaagse Retraite gedurende de Vastentijd Download hier de pdf voor de Eendaagse Retraite gedurende de Vastentijd Thema: "Jezus Draagt zijn kruis” Retraite Dagen: Zaterdag 4, 11, 18 & 25 maart;...

Vastenbrief bisschop van Paramaribo - Het is nu de gunstige tijd!

Vastenbrief bisschop van Paramaribo - Het is nu de gunstige tijd!

Download hier de Boodschap van de Veertigdagentijd in PDF Boodschap voor de Veertigdagentijd van de Bisschop van Paramaribo De Veertigdagentijd is een gunstige tijd om ons voor te bereiden op...

“Walk with me”

“Walk with me”

Het Kathedrale Jongerenkoor in concert! Datum: zondag 5 maart 2017, in de Kathedrale BasiliekAanvang: 19.00 uurEntrée: SRD 50 voor volwassenenSRD 25 voor jongeren tot 18 jaar Verkooppunten: de Vitrine in...

Eendaagse Retraite gedurende de Vastentijd.

Eendaagse Retraite gedurende de  Vastentijd.

Thema: "Jezus Draagt zijn kruis” Retraite Dagen: Zaterdag 4, 11, 18 & 25 maart; 1 & 8 april 2017 (25 maart is speciaal voor jongeren) Tijd: 9:00u - 15:00u; Plaats:...

PASTORALE LEERGANGEN 2017

PASTORALE LEERGANGEN 2017

Download hier de pdf voor de Pastorale leergangen De Pastorale Leergangen voor 2017 worden u aangeboden door de Dienst voor Geloof Communicatie en Cultuur. De leergangen zijn cursusmodules over ons...

Het Woord is een geschenk – de ander is een geschenk

Het Woord is een geschenk – de ander is een geschenk

Boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd neemt de paus de parabel van arme Lazarus en de rijk man als uitgangspunt om ons te...

Een begrafenis en een wijding

Een begrafenis en een wijding

Vorige week ontvingen wij het bericht, dat de bisschop van Belize City & Belmopan, mgr Osmond Peter Martin, op donderdag 16 februari op 86-jarige leeftijd is overleden. Bisschop Martin overleed...

Het gelovig gebed redt de zieke

Het gelovig gebed redt de zieke

Door: P. Tjon Kiem Sang “Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven...

Viering 100 jaar RK-begraafplaats

Viering 100 jaar RK-begraafplaats

Door: P. Tjon Kiem Sang Op zaterdag 11 februari jl. werd met een heel bijzondere viering de 100ste verjaardag van onze RK-begraafplaats herdacht. De viering, die werd gehouden in het...

100 jaren eeuwige rust

100 jaren eeuwige rust

Door: Tim Tjon Kiem Sang Op zaterdag 11 februari 2017 bestaat de RK-Begraafplaats aan de Prinsessestraat 100 jaar. Een goed moment om even stil te staan bij haar geschiedenis. De...

Jezus, onze geneesheer

Jezus, onze geneesheer

Door Lucille Samson-Karg “Ik vond het een hele machtige dienst. Ik heb een ervaring gehad met de heilige Geest en ik ben genezen! Ik had pijn aan mijn elleboog en...

Peerke Donders had geen lepra

Peerke Donders had geen lepra

Het is nu wetenschappelijk bewezen dat de Brabantse priester Peerke Donders (1809 – 1887) geen lepra had. Dat is vrijdag in Paramaribo bekend gemaakt tijdens een wetenschappelijk congres op de...

Monseigneur Karel Choennie ontvangt glossy “PEERKE”

Monseigneur Karel Choennie ontvangt glossy “PEERKE”

Door Riny Capricho In de kanselarij van het Bisdom Paramaribo ontving Mgr. Karel Choennie op donderdag 26 januari jl. uit handen van de heren Lout Donders en Paul Spapens, de...

De relatie is hersteld: afsluiting week van gebed voor de eenheid

De relatie is hersteld: afsluiting week van gebed voor de eenheid

De Week van gebed voor eenheid is vrijdag 20 januari jl. afgesloten met een viering in de Kathedrale Basiliek. De liturgen waren pater E. Kross en ds. M. Slagtand en...

Oproep tot gebed

Oproep tot gebed

"Het oog van de Heer is gericht op de rechtvaardige,het oor van de Heer naar hun hulpgeroep." (Psalm 34,16) Onze bisschop van Paramaribo, Mgr. Karel Choennie, roept u allen op...

Spiritualiteit als instrument voor de geestelijke ontwikkeling van de mens

Spiritualiteit als instrument voor de geestelijke ontwikkeling van de mens

Door: ptr Kumar Irudayasamy Handelingen 19,1-2“Terwijl Apollos in Korinte vertoefde, reisde Paulus door het binnenland naar Efeze. Hij ontmoette er enkele leerlingen en zei tegen hen: ‘Hebt u de Heilige...

Een luisterend hart

Een luisterend hart

‘Een luisterend hart’ hebben was de boodschap van Mgr. Karel Choennie aan de nieuwe studenten die de Kaderopleiding van het bisdom zullen volgen. Op donderdag 5 januari jl. werd in...

Tilburgse zalige Peerke Donders heeft eigen glossy

Tilburgse zalige Peerke Donders heeft eigen glossy

De Tilburgse zalige Petrus Donders heeft op zijn 130e sterfdag zijn eigen glossy gekregen. De PEERKE werd op 14 januari gepresenteerd aan bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en...

« »