Monday 26 October
 
 

Laat ons terugkeren naar de eucharistie met vreugde

Laat ons terugkeren naar de eucharistie met vreugde

Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, heeft op 15 augustus jl., op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een brief...

Ons bisdom is jarig

Ons bisdom is jarig

Paul Tjon Kiem Sang - Maandag 24 augustus 2020 viert ons bisdom zijn 62ste verjaardag! Begin juli 1958 stuurde de nuntius in Venezuela, Mgr. Rafael Forni, telegrafisch het bericht dat...

Felicitatieboodschap CCK

Felicitatieboodschap CCK

Paramaribo, 22 juli 2020 Felicitatieboodschap aan regering en volk van Suriname “De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders...

Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten

Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten

Dit protocol is door het bisdom Paramaribo uitgegeven naar aanleiding van de aangekondigde versoepeling van de COVID-19 maatregelen door de Surinaamse overheid en het openstellen van gebedshuizen voor samenkomsten per...

In Liefde Samen

In Liefde Samen

In Liefde Samen Lees hier hetBeleidsplan van het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo 2020 – 2024

Persbericht AEC: benoeming pater John Persaud

Persbericht AEC: benoeming pater John Persaud

De Heilige Vader, paus Franciscus, heeft de eerwaarde pater John Derek Persaud benoemd tot bisschop van het bisdom Mandeville, Jamaica. Pater John Persaud werd geboren in Georgetown, Guyana op 28...

BOODSCHAP PASEN 2020 van het Comité Christelijke Kerken (CCK)

BOODSCHAP PASEN 2020 van het Comité Christelijke Kerken (CCK)

Thema: Laat u zich ook vinden? Pasen is voor de Christenen de kern van het evangelie, die blijde boodschap, dat Jezus echt uit de dood is opgestaan! Het kenmerkende bij...

Preek Mgr. Karel Choennie - Paaswake 11 april 2020

Godsvertrouwen Wij verkondigen Gods woord en vandaag het verrijzenisgeloof altijd in een heel bepaalde context. De Surinaamse context is verschillend van China of Malta. Hoe ziet de Surinaamse context er...

Het covid-19-kruis

Het covid-19-kruis

Homilie van Mgr. Karel Choennie bij de herdenking van het lijden en sterven van Jezus ChristusGoede Vrijdag, 10 april 2020 Zusters en broeders, Goede Vrijdag confronteert ons altijd weer met...

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie

Homilie Mgr. Karel Choennie bij de viering van Witte Donderdag – 9 april 2020 Op Witte Donderdag gedenken wij de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Het is ook...

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid 2020

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid 2020

Voorafgaand aan de viering van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid wordt een speciale noveen gebeden, die begint op Goede Vrijdag en eindigt op de zaterdag vóór het feest van...

Preek Mgr. Karel Choennie op Palmzondag 2020

Preek Mgr. Karel Choennie op Palmzondag 2020

Kerk betekent samen geroepen. Samenkomen is essentieel voor het kerk-zijn. Wanneer wij dus onder bijzondere omstandigheden dat noodgedwongen niet kunnen, dan zullen wij des te meer beseffen hoe noodzakelijk het...

Op afstand maar toch nabij ...

Beste gelovigen, vanwege de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen kunnen de meesten van ons niet lijfelijk aanwezig zijn bij de vieringen van de Goede Week. Wij...

ORDE VAN DE DIENST PALMZONDAG

ORDE VAN DE DIENST PALMZONDAG

De dienst voor Palmzondag is om 8.00 uur live te volgen via Radio Immanuel 95.9 FM. Of via live stream via http://www.radioimmanuelsr.com/live Om 10.00 uur is er ook een dienst...

Vierde mededeling bisschop vanwege coronavirus

Vierde mededeling bisschop vanwege coronavirus

Paramaribo, 31 maart 2020 Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo Broeders en zusters, Aanstaande zondag begint de Goede Week. In deze bijzondere week, de kern van heel ons christelijk...

Derde mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Derde mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Paramaribo, 23 maart 2020 Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo Dierbare broeders en zusters, de maatregelen die wij vorige week maandag hadden genomen blijven onveranderd van kracht voor deze...

Maria gebedsketting: 2.000 weesgegroeten

Maria gebedsketting: 2.000 weesgegroeten

Programma 2000 Wees Gegroeten Datum woensdag 25 maart van 8:00 – 19:00 Algemene intenties: 1. Bekering, boetedoening, bestrijding en genezing van coronavirus2. Gods leiding en wijsheid in de situatie die...

Mededeling bisschop i.v.m. gebedswake 24 uur voor de Heer

Mededeling bisschop i.v.m. gebedswake 24 uur voor de Heer

Paramaribo, 18 maart 2020 Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo alle andere belangstellenden Dierbare zusters en broeders, Onze jaarlijkse gebedswake ‘24 uren voor de Heer’ die in de Veertigdagentijd...

Tweede mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Tweede mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Paramaribo, 16 maart 2020 Aan: de Priesters, diakens en alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo Dierbare broeders en zusters, zoals aangekondigd in mijn schrijven van 14 maart jl., heb ik...

Mededeling bisschop vanwege coronavirus

Mededeling bisschop vanwege coronavirus

Paramaribo, 14 maart 2020 Dierbare gelovigen, Bewust van de angst en onzekerheid waarmee de verspreiding van het coronavirus ons omringt, heb ik overleg gepleegd met onze priesters en deskundigen uit...

Mededeling bisdom Paramaribo vanwege het coronavirus

Mededeling bisdom Paramaribo vanwege het coronavirus

Paramaribo, 04 maart 2020 Aan: alle Pastores & Diakens van het Bisdom Paramaribo Eerwaarde heren:Gelieve nota te nemen van navolgende mededeling en deze ook bekend te maken aan de gelovigen...

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2020

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2020

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2020 Het algemeen welzijn “U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven.” (Vg. Deut. 30,19) Dierbare broeders...

Redactioneel: weg met het volk!

De bisschop van Paramaribo deed een opmerkelijke uitspraak tijdens de protestdemonstratie op maandag 17 februari. Hij zei: “Ik ben komen protesteren, want dit is een dieptepunt. Voor de derde (...

Sluiting Kathedrale Basiliek St. Petrus en Paulus

Sluiting Kathedrale Basiliek St. Petrus en Paulus

Hierbij een bekendmaking van de Kathedrale BasiliekSt. Petrus en Paulus: Hierbij een bekendmaking van de Kathedrale BasiliekSt. Petrus en Paulus.: Gelet op de afsluiting van alle wegen rondom de Kathedrale...

Pastor en profeet: een recensie van het boek van pater Toon

Pastor en profeet: een recensie van het boek van pater Toon

Paul Tjon Kiem Sang - Zeer recentelijk verscheen het boek ‘Pater Toon, boslandpater: geroepen tot pastor en profeet’. Zoals de titel reeds aangeeft is het van de hand van pater...

Oproep: meubilair voor Paloeloeweg Saramacca

Aan de Paloeloeweg te Groningen (Saramacca) staat het landbouwperceel van de Mariastichting, waar de zusters van Paramaribo in het verleden hun eigen groenten en fruit hebben geteeld. Tegenwoordig worden de...

CCK: week van gebed voor de eenheid

CCK: week van gebed voor de eenheid

Van 19 t/m 24 januari 2020 worden er kerkdiensten gehouden met dezelfde onderwerpen. Het thema is: "Buitengewoon" (Handelingen 28, vers 2). De diensten starten telkens om 18.30 uur. Zondag 19...

Vergadering permanente raad AEC

Vergadering permanente raad AEC

De permanente raad van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) komt in vergadering bijeen op 15 en 16 januari a.s. in het seminarie St.-John Vianney in Trinidad. Dit laat de AEC in...

Nieuwjaarsboodschap 2020 Mgr. Karel Choennie

Nieuwjaarsboodschap 2020 Mgr. Karel Choennie

Zusters en broeders, In het afgelopen jaar 2019 stond vooral de speciale bisschoppensynode centraal met als thema Amazone: nieuwe wegen van kerkzijn en een integrale ecologie. Alle bisschoppen van de...

Kerstpreek 2019 Mgr. Karel Choennie: de liefde in het huwelijk en in het gezin

Kerstpreek 2019 Mgr. Karel Choennie: de liefde in het huwelijk en in het gezin

Dierbare zusters en broeders, Kerstfeest is onlosmakelijk verbonden met de liefde in het huwelijk en het gezin. In een warm en hecht gezin zullen de lichtjes van de kerstboom hun...

SCHEMA VIERINGEN KATHEDRALE BASILIEK

SCHEMA VIERINGEN KATHEDRALE BASILIEK

Schema betreffende de vieringen rondom Kerst van de Kathedrale Basiliek

Gezamenlijke verklaring van het CCK en de IRIS ivm het vonnis 8 dec. proces

Gezamenlijke verklaring van het CCK en de IRIS ivm het vonnis 8 dec. proces

Het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) hebben kennis genomen van het vonnis van de Krijgsraad op 29 november jl. in de rechtszaak van de...

Boodschap Comité Christelijke Kerken ivm 44 jaar onafhankelijkheid Suriname

Boodschap Comité Christelijke Kerken ivm 44 jaar onafhankelijkheid Suriname

Boodschap van het Comité Christelijke Kerken bij de viering van 44 jaar onafhankelijkheid op 25 november 2019 in PDF formaat VERTROUWEN IN DE TOEKOMST “Zoek het recht en niets dan...

WERELDRECORD HOUDER HOOGSTE EENWIELFIETS RIJDER IN SURINAME

WERELDRECORD HOUDER HOOGSTE EENWIELFIETS RIJDER IN SURINAME

Sam Abrahams, drievoudig wereldrecordhouder éénwielfiets rijder (de hoogste met een afmeting van 35 meter hoog) zal samen met zijn vrouw Teresa en zoon Nash, zijn geboorteland bezoeken van 13 t/m...

Zalige Petrus Donders 5 km wandelloop

Zalige Petrus Donders 5 km wandelloop

5 km wanderlloop, in verband met de 210e geboortedag van Zalige Petrus Donders. Zalig zijn zij die zich geven Zaterdag 26 oktober 2019Inschrijving slechts SRD 10,- voor volwassenen en SRD...

Groots “Basiliek Oktober Concert”

Groots “Basiliek Oktober Concert”

In onze Kathedrale Basiliekop 20 oktober a.s. aanvang 18.00u. Entree: een gulle vrijwillige bijdrage Optredens van de koren Hope & Togetherness en Troki o.l.v. Harold Telgt, Duncan Brunings op de...

IN – EN EXTERNE VACATURE LEERKRACHT NEDERLANDS EN ENGELS

IN – EN EXTERNE VACATURE LEERKRACHT NEDERLANDS EN ENGELS

De stg. RKBO is een organisatie die ernaar streeft om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden aan kinderen in geheel Suriname. Daarnaast biedt zij aan hen de mogelijkheid hun katholieke identiteit...

Oktober - Buitengewone Missiemaand - Gedoopt en gezonden

Oktober - Buitengewone Missiemaand - Gedoopt en gezonden

Elk jaar in oktober wordt er bijzondere aandacht besteed aan de missie van de Kerk m.n. door de PMW. Dit jaar, 2019, heeft Paus Franciscus de maand oktober uitgeroepen tot...

Jaarconcert Kathedrale Koor- en Dansschool

Jaarconcert Kathedrale Koor- en Dansschool

Cp zondag 11 augustus a.s. geeft de Kathedrale Koor- en Dansschool een jaarconcert.Thema: Act of Talent. Aanvang: 18.00 uurLocatie : Kathedrale BasiliekEntree : SRD 50 p.p Voor meer informatie omtrent...

In memoriam: Gerardus van Kempen

In memoriam: Gerardus van Kempen

Evangelizare pauperibus misit me pauperes evangelizantur (Lc. 4,18) Het Bisdom Paramaribo deelt dierbij mede het overlijden van de eerwaarde pater Gerardus van Kempen, geboren op 6 november 1935 te Lent,...

School Jong Talent Suriname

School Jong Talent Suriname

Wij zijn vier RKBO-scholen die samenwerken in een uniek extra talentprogramma. Kinderen ontvangen bij ons naast het gewone Surinaamse lescurriculum een uur extra dans, muziek of sport per dag op...

BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE 2019

BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE 2019

DE BIJBEL, HET LEVEND WOORD VAN GOD WOORD VAN DE BISSCHOP:Beste vrienden, Dit jaar stellen wij de Bijbel centraal in de bisschoppelijke jaaractie. Ik zou willen dat er in iedere...

Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!

Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!

Eerste missiecongres AECVan 19 – 22 september 2019 zal in Trinidad het eerste missiecongres van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) worden gehouden. Gelovigen uit alle bisdommen in de Caribische regio die...

Feest van het Heilig Sacrament (Sacramentsprocessie)

Feest van het Heilig Sacrament (Sacramentsprocessie)

Thema: Gedoopt en Gezonden / Baptised and Sent In verband met het feest van het Heilige Sacrament is er een Eucharistieviering op Zondag 23 Juni 2019 om: 17.00 uur. Na...

Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019: van een ‘like’ naar een ‘amen’

Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019: van een ‘like’ naar een ‘amen’

Lees hier de Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019 in PDF formaat In zijn boodschap voor de 53e Wereldcommunicatiedag, die op zondag 2 juni wordt gevierd, vergelijkt paus Franciscus digitale...

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken 2019

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken 2019

Johannes 20:1-18Jezus leeft! Hij is op gestaan! Zusters en broeders, alle vier evangeliën vertellen, vanuit verschillende invalshoeken, het verhaal dat Jezus na kruisiging en graflegging ‘ten derden dage’ uit de...

Schema vieringen Goede Week in de kerken en Kathedrale Basiliek 2019

Schema vieringen Goede Week in de kerken en Kathedrale Basiliek 2019

WIJ WENSEN U EEN BEZINNINGSVOLLE GOEDE WEEK TOE. OP DEZE LINK VINDT U EEN VERZICHT VAN DE DIENSTEN IN ALLE KERKEN.(www.omhoog.org) HIERONDER VINDT U HET OVERZICHT VAN ALEEN DE BASILIEK:

24 UREN VOOR DE HEER 5 - 6 APRIL 2019

24 UREN VOOR DE HEER 5 - 6 APRIL 2019

24 uren: aanbidding, biecht, bezinning en gebed Start: vrijdag 5 april om 12.00 ‘s middagsSlot : zaterdag 6 april om 12.00 ‘s middagsPlaats : Kathedrale Basiliek Stg Devotie Petrus Donders...

Overdenking van Mgr. K. Choennie i.v.m. Holi Phagwa 2019

Overdenking van Mgr. K. Choennie i.v.m. Holi Phagwa 2019

download hier de overdenking van Mgr. Choennie ivm Phagwa 2019 Met veel genoegen en gevoelens van respect en waardering voor mijn Hindu broeders en zusters in Suriname, Nederland en over...

Gebed van de eerste week van de Veertigdagentijd

Gebed van de eerste week van de Veertigdagentijd

Download u het gebed voor de eerste week in PDF formaat Elke dag dit gebed bidden op een tijd die voor u geschikt isHeer Jezus, veertig dagen hebt U doorgebracht...

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2019

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2019

Een ecologische bekering (download vasten boodschap in PDF formaat) Dierbare gelovigen:De veertigdagentijd is de voorbereiding op Pasen. Pasen is het feest van de overwinningop de dood en de machten van...

EENDAAGSE RETRAITE GEDURENDE DE VASTENTIJD

EENDAAGSE RETRAITE GEDURENDE DE VASTENTIJD

Thema: " Ga heen en zondig niet meer." Johannes 8:11 Retraite dagen: zaterdag 9, 16, 30 maart & woensdag 20 maart 2019zaterdag 23 maart voor jongerenPlaats: Asewa ‘Otono, Prinsessestraat 46...

DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

PROGRAMMA DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN ZONDAG 20 T/M VRIJDAG 25 JANUARI 2019De dienst is elke dag om 19:00 uur Thema: “Recht voor Ogen” – gebaseerd op...

Kerstpreek van Mgr. Karel Choennie - 25-12-2018

Kerstpreek van Mgr. Karel Choennie - 25-12-2018

Het verhaal van de kolibrie. Er was eens een felle bosbrand. De vlammen sloegen om zich heen en verteerde alle dorpen in de omgeving. De mensen en alle dieren die...

Periode van Advent

Periode van Advent

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. 'Adventus'In de weken vóór Kerstmis leven christenen in...

Advent Konmakandra 2018

Advent Konmakandra 2018

Advent Konmakandra 2018 Thema:Herstel ons, o God van ons heil,doe teniet uw afkeer van ons!Psalm 85: 5 Plaats : Maarten Lutherkerk aan de waterkantTijd : 19. 00 uurDatum: vrijdag 30...

Kerstconcert Kathedrale Basiliek

Kerstconcert Kathedrale Basiliek

Datum: zondag 09 december 2018Plaats: Kathedrale BasiliekTijd : 18.00 uur Leerlingen van de Kathedrale Koorschool enhet Kathedrale Jongerenkoor zullen met sfeervolle zang endans u in de juiste kerstsfeer brengen. Kaarten:Volwassenen...

Preek van mgr K. Choennie bij de priesterwijding van Guillaume Woei A Jin

Preek van mgr K. Choennie bij de priesterwijding van Guillaume Woei A Jin

Het is een bijzonder grote vreugde dat wij met de wijding van Guillaume na 18 jaren weer een priester uit Suriname mogen wijden. Het heeft evenwel enige tijd geduurd voordat...

PRIESTERWIJDING

PRIESTERWIJDING

Op zondag 18 november 2018 vindt de Priesterwijding plaats van Eerwaarde Guillaume Woei A Jin door Bisschop Karel Choennie. Tijd : 17:00 uur Plaats: Kathedrale Basiliek St. Petrus & Paulus....

MISSIEZONDAG 2018

MISSIEZONDAG 2018

"Ga en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen" (Mt.28:19) Deze woorden –het mandaat van Christus- roepen elke gedoopte katholiek op tot actie! We zijn de maand oktober binnengetreden, welke in...

Voetbaltoernooi ivm 60 jaar Bisdom

Voetbaltoernooi ivm 60 jaar Bisdom

Op zaterdag 25 augustus 2018 begint het voetbaltoernooi om 10:00 uur in het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum De aftrap zal geschieden door de Mgr. Karel Choennie. De clubs(parachies) die deelnemen...

60 jaar Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo

60 jaar Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo

Het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo viert op vrijdag 24 augustus 2018 haar 60 jarig bestaan.Dit feest zal gevierd worden op zaterdag 25 en op zondag 26 augustus 2018. Zie hieronder...

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Door P. Tjon Kiem Sang Over de dogmaverklaringNadat op het eerste Vaticaanse concilie (1869-70) al 200 bisschoppen de dogmatische definitie van de lichamelijke tenhemelopneming van Maria hadden gevraagd, volgde de...

Bijzondere Woord en Gebedsdienst Nationale dag der Inheemsen

Bijzondere Woord en Gebedsdienst Nationale dag der Inheemsen

Bijzondere Woord en Gebedsdienst in verband met de Nationale dag der Inheemsen."Zijn in harmonie met ons Amazone Regenwoud"met o.a inheems muziek, sketch, woord van Bisschop Choennie, over verbintenissen aangaan met...

In Memoriam pater Gerard Geyskens, SDS

In Memoriam pater Gerard Geyskens, SDS

Op woensdag 25 april is in Hamont, België, na een lange strijd tegen ziekte, pater Gerard heengegaan. Pater Gerard heeft in augustus vorig jaar zijn missie in ons land afgesloten...

OVERZICHT van alle JUBILATE liederen op de 18 CD's

Hierbij het overzicht van alle liederen uit de Jubilate die zijn uitgebracht door het bisdom op 18 cd's.CD1 en CD2 zijn niet opgenomen in het overzicht omdat de advent- en...

Een kerk met een Amazonegezicht

Een kerk met een Amazonegezicht

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2018 Download hier de vastenbrief in pdf In de veertigdagentijd horen wij de oproep van Johannes de Doper: “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”...

Nieuwjaarspreek 2018 van Mgr Karel Choennie

Nieuwjaarspreek 2018 van Mgr Karel Choennie

Groeien door aandachtig luisteren en van harte respons geven (download hier de nieuwjaarsboodschap in PDF formaat) Beste vrienden,Zalig nieuwjaar! Ik ben 2017 gestart met u te zeggen dat ik tijd...

Een vreugdevolle kerstboodschap van mgr. Karel Choennie

Een vreugdevolle kerstboodschap van mgr. Karel Choennie

De aankondigingIn sommige samenlevingen – met name in het Westen – is het gebruik dat bij de geboorte van een kind een kaartje wordt rondgestuurd naar familie en vrienden, om...

Vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek

Vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek

Overzicht van de vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek.

« »