Tuesday 22 October
 
 

WERELDRECORD HOUDER HOOGSTE EENWIELFIETS RIJDER IN SURINAME

WERELDRECORD HOUDER HOOGSTE EENWIELFIETS RIJDER IN SURINAME

Sam Abrahams, drievoudig wereldrecordhouder éénwielfiets rijder (de hoogste met een afmeting van 35 meter hoog) zal samen met zijn vrouw Teresa en zoon Nash, zijn geboorteland bezoeken van 13 t/m...

Zalige Petrus Donders 5 km wandelloop

Zalige Petrus Donders 5 km wandelloop

5 km wanderlloop, in verband met de 210e geboortedag van Zalige Petrus Donders. Zalig zijn zij die zich geven Zaterdag 26 oktober 2019Inschrijving slechts SRD 10,- voor volwassenen en SRD...

Groots “Basiliek Oktober Concert”

Groots “Basiliek Oktober Concert”

In onze Kathedrale Basiliekop 20 oktober a.s. aanvang 18.00u. Entree: een gulle vrijwillige bijdrage Optredens van de koren Hope & Togetherness en Troki o.l.v. Harold Telgt, Duncan Brunings op de...

IN – EN EXTERNE VACATURE LEERKRACHT NEDERLANDS EN ENGELS

IN – EN EXTERNE VACATURE LEERKRACHT NEDERLANDS EN ENGELS

De stg. RKBO is een organisatie die ernaar streeft om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden aan kinderen in geheel Suriname. Daarnaast biedt zij aan hen de mogelijkheid hun katholieke identiteit...

Oktober - Buitengewone Missiemaand - Gedoopt en gezonden

Oktober - Buitengewone Missiemaand - Gedoopt en gezonden

Elk jaar in oktober wordt er bijzondere aandacht besteed aan de missie van de Kerk m.n. door de PMW. Dit jaar, 2019, heeft Paus Franciscus de maand oktober uitgeroepen tot...

Jaarconcert Kathedrale Koor- en Dansschool

Jaarconcert Kathedrale Koor- en Dansschool

Cp zondag 11 augustus a.s. geeft de Kathedrale Koor- en Dansschool een jaarconcert.Thema: Act of Talent. Aanvang: 18.00 uurLocatie : Kathedrale BasiliekEntree : SRD 50 p.p Voor meer informatie omtrent...

In memoriam: Gerardus van Kempen

In memoriam: Gerardus van Kempen

Evangelizare pauperibus misit me pauperes evangelizantur (Lc. 4,18) Het Bisdom Paramaribo deelt dierbij mede het overlijden van de eerwaarde pater Gerardus van Kempen, geboren op 6 november 1935 te Lent,...

School Jong Talent Suriname

School Jong Talent Suriname

Wij zijn vier RKBO-scholen die samenwerken in een uniek extra talentprogramma. Kinderen ontvangen bij ons naast het gewone Surinaamse lescurriculum een uur extra dans, muziek of sport per dag op...

BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE 2019

BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE 2019

DE BIJBEL, HET LEVEND WOORD VAN GOD WOORD VAN DE BISSCHOP:Beste vrienden, Dit jaar stellen wij de Bijbel centraal in de bisschoppelijke jaaractie. Ik zou willen dat er in iedere...

Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!

Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!

Eerste missiecongres AECVan 19 – 22 september 2019 zal in Trinidad het eerste missiecongres van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) worden gehouden. Gelovigen uit alle bisdommen in de Caribische regio die...

Feest van het Heilig Sacrament (Sacramentsprocessie)

Feest van het Heilig Sacrament (Sacramentsprocessie)

Thema: Gedoopt en Gezonden / Baptised and Sent In verband met het feest van het Heilige Sacrament is er een Eucharistieviering op Zondag 23 Juni 2019 om: 17.00 uur. Na...

Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019: van een ‘like’ naar een ‘amen’

Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019: van een ‘like’ naar een ‘amen’

Lees hier de Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019 in PDF formaat In zijn boodschap voor de 53e Wereldcommunicatiedag, die op zondag 2 juni wordt gevierd, vergelijkt paus Franciscus digitale...

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken 2019

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken 2019

Johannes 20:1-18Jezus leeft! Hij is op gestaan! Zusters en broeders, alle vier evangeliën vertellen, vanuit verschillende invalshoeken, het verhaal dat Jezus na kruisiging en graflegging ‘ten derden dage’ uit de...

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid 2019

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid 2019

Voorafgaand aan de viering van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid wordt een speciale noveen gebeden, die begint op Goede Vrijdag en eindigt op de zaterdag vóór het feest van...

Schema vieringen Goede Week in de kerken en Kathedrale Basiliek 2019

Schema vieringen Goede Week in de kerken en Kathedrale Basiliek 2019

WIJ WENSEN U EEN BEZINNINGSVOLLE GOEDE WEEK TOE. OP DEZE LINK VINDT U EEN VERZICHT VAN DE DIENSTEN IN ALLE KERKEN.(www.omhoog.org) HIERONDER VINDT U HET OVERZICHT VAN ALEEN DE BASILIEK:

24 UREN VOOR DE HEER 5 - 6 APRIL 2019

24 UREN VOOR DE HEER 5 - 6 APRIL 2019

24 uren: aanbidding, biecht, bezinning en gebed Start: vrijdag 5 april om 12.00 ‘s middagsSlot : zaterdag 6 april om 12.00 ‘s middagsPlaats : Kathedrale Basiliek Stg Devotie Petrus Donders...

Overdenking van Mgr. K. Choennie i.v.m. Holi Phagwa 2019

Overdenking van Mgr. K. Choennie i.v.m. Holi Phagwa 2019

download hier de overdenking van Mgr. Choennie ivm Phagwa 2019 Met veel genoegen en gevoelens van respect en waardering voor mijn Hindu broeders en zusters in Suriname, Nederland en over...

Gebed van de eerste week van de Veertigdagentijd

Gebed van de eerste week van de Veertigdagentijd

Download u het gebed voor de eerste week in PDF formaat Elke dag dit gebed bidden op een tijd die voor u geschikt isHeer Jezus, veertig dagen hebt U doorgebracht...

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2019

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2019

Een ecologische bekering (download vasten boodschap in PDF formaat) Dierbare gelovigen:De veertigdagentijd is de voorbereiding op Pasen. Pasen is het feest van de overwinningop de dood en de machten van...

EENDAAGSE RETRAITE GEDURENDE DE VASTENTIJD

EENDAAGSE RETRAITE GEDURENDE DE VASTENTIJD

Thema: " Ga heen en zondig niet meer." Johannes 8:11 Retraite dagen: zaterdag 9, 16, 30 maart & woensdag 20 maart 2019zaterdag 23 maart voor jongerenPlaats: Asewa ‘Otono, Prinsessestraat 46...

DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

PROGRAMMA DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN ZONDAG 20 T/M VRIJDAG 25 JANUARI 2019De dienst is elke dag om 19:00 uur Thema: “Recht voor Ogen” – gebaseerd op...

Kerstpreek van Mgr. Karel Choennie - 25-12-2018

Kerstpreek van Mgr. Karel Choennie - 25-12-2018

Het verhaal van de kolibrie. Er was eens een felle bosbrand. De vlammen sloegen om zich heen en verteerde alle dorpen in de omgeving. De mensen en alle dieren die...

Periode van Advent

Periode van Advent

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. 'Adventus'In de weken vóór Kerstmis leven christenen in...

Advent Konmakandra 2018

Advent Konmakandra 2018

Advent Konmakandra 2018 Thema:Herstel ons, o God van ons heil,doe teniet uw afkeer van ons!Psalm 85: 5 Plaats : Maarten Lutherkerk aan de waterkantTijd : 19. 00 uurDatum: vrijdag 30...

Kerstconcert Kathedrale Basiliek

Kerstconcert Kathedrale Basiliek

Datum: zondag 09 december 2018Plaats: Kathedrale BasiliekTijd : 18.00 uur Leerlingen van de Kathedrale Koorschool enhet Kathedrale Jongerenkoor zullen met sfeervolle zang endans u in de juiste kerstsfeer brengen. Kaarten:Volwassenen...

Preek van mgr K. Choennie bij de priesterwijding van Guillaume Woei A Jin

Preek van mgr K. Choennie bij de priesterwijding van Guillaume Woei A Jin

Het is een bijzonder grote vreugde dat wij met de wijding van Guillaume na 18 jaren weer een priester uit Suriname mogen wijden. Het heeft evenwel enige tijd geduurd voordat...

PRIESTERWIJDING

PRIESTERWIJDING

Op zondag 18 november 2018 vindt de Priesterwijding plaats van Eerwaarde Guillaume Woei A Jin door Bisschop Karel Choennie. Tijd : 17:00 uur Plaats: Kathedrale Basiliek St. Petrus & Paulus....

MISSIEZONDAG 2018

MISSIEZONDAG 2018

"Ga en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen" (Mt.28:19) Deze woorden –het mandaat van Christus- roepen elke gedoopte katholiek op tot actie! We zijn de maand oktober binnengetreden, welke in...

Voetbaltoernooi ivm 60 jaar Bisdom

Voetbaltoernooi ivm 60 jaar Bisdom

Op zaterdag 25 augustus 2018 begint het voetbaltoernooi om 10:00 uur in het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum De aftrap zal geschieden door de Mgr. Karel Choennie. De clubs(parachies) die deelnemen...

60 jaar Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo

60 jaar Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo

Het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo viert op vrijdag 24 augustus 2018 haar 60 jarig bestaan.Dit feest zal gevierd worden op zaterdag 25 en op zondag 26 augustus 2018. Zie hieronder...

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Door P. Tjon Kiem Sang Over de dogmaverklaringNadat op het eerste Vaticaanse concilie (1869-70) al 200 bisschoppen de dogmatische definitie van de lichamelijke tenhemelopneming van Maria hadden gevraagd, volgde de...

Bijzondere Woord en Gebedsdienst Nationale dag der Inheemsen

Bijzondere Woord en Gebedsdienst Nationale dag der Inheemsen

Bijzondere Woord en Gebedsdienst in verband met de Nationale dag der Inheemsen."Zijn in harmonie met ons Amazone Regenwoud"met o.a inheems muziek, sketch, woord van Bisschop Choennie, over verbintenissen aangaan met...

In Memoriam pater Gerard Geyskens, SDS

In Memoriam pater Gerard Geyskens, SDS

Op woensdag 25 april is in Hamont, België, na een lange strijd tegen ziekte, pater Gerard heengegaan. Pater Gerard heeft in augustus vorig jaar zijn missie in ons land afgesloten...

OVERZICHT van alle JUBILATE liederen op de 18 CD's

Hierbij het overzicht van alle liederen uit de Jubilate die zijn uitgebracht door het bisdom op 18 cd's.CD1 en CD2 zijn niet opgenomen in het overzicht omdat de advent- en...

Een kerk met een Amazonegezicht

Een kerk met een Amazonegezicht

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2018 Download hier de vastenbrief in pdf In de veertigdagentijd horen wij de oproep van Johannes de Doper: “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”...

Nieuwjaarspreek 2018 van Mgr Karel Choennie

Nieuwjaarspreek 2018 van Mgr Karel Choennie

Groeien door aandachtig luisteren en van harte respons geven (download hier de nieuwjaarsboodschap in PDF formaat) Beste vrienden,Zalig nieuwjaar! Ik ben 2017 gestart met u te zeggen dat ik tijd...

Een vreugdevolle kerstboodschap van mgr. Karel Choennie

Een vreugdevolle kerstboodschap van mgr. Karel Choennie

De aankondigingIn sommige samenlevingen – met name in het Westen – is het gebruik dat bij de geboorte van een kind een kaartje wordt rondgestuurd naar familie en vrienden, om...

Vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek

Vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek

Overzicht van de vieringen rond kerst in de Kathedrale Basiliek.

Kerststallen Expo

Kerststallen Expo

“Unu o feni wan nyun-nyun pikin, di domru na ini duku e ddon na ini wan nnyanbaki.” Laat uw creativiteit en spiritualiteit spreken en doe mee aan de Kerststallenexpo, die...

Waarheid, gerechtigheid en verzoening - Adviescommissie voor de bisschop

Waarheid, gerechtigheid en verzoening - Adviescommissie voor de bisschop

Op vrijdag 24 november – op de vooravond van 42 jaar staatkundige onafhankelijkheid – heeft mgr Choennie middels een persconferentie de samenleving geïnformeerd over een bijzondere adviescommissie die hij heeft...

Kerstconcert in de Basiliek op 10 december

Kerstconcert in de Basiliek op 10 december

Kerstconcert "Een Zoon is geboren"Kom genieten van een sfeervol Kerstconcert met:* Kathedrale Koorschool* Kathedrale Jongerenkoor Suriname* Eddy Snijders Orkest Zondag 10 december 2017Tijd: 18:00 uurPrijs: Srd 50,- Kaarten verkrijgbaar: bij...

Viering 95 jaar St. Margaretaschool

Viering 95 jaar St. Margaretaschool

“Geef Christus Liefde door”Op dinsdag 7 november 2017, de verjaardag van de St. Margaretaschool zelf, werd de dag geopend met een dankdienst in de Heilige Driekoningenparochie naast de school. Het...

“Jouw dienstbaarheid, ons licht in de kerk!”

“Jouw dienstbaarheid, ons licht in de kerk!”

Dit was het thema van de samenkomst van misdienaars van de H. Driekoningenkerk op zondag 12 november jl. te Asewa Otono aan de Prinsessestraat. Het doel was om elkaar beter...

Tevredenheid en voldoening bij eerste KJS-Avond

Tevredenheid en voldoening bij eerste KJS-Avond

TalentvolZaterdag 18 november jl., iets na zes uur ’s middags in De Schakel aan de Van Idsingastraat, ging de eerste KJS-Avond van start. Op het podium werden theelichtjes aangestoken en...

Benefietconcert op zondag 3 december 2017 ten behoeve van het Maarschalkerweerd pijporgel

Benefietconcert op zondag 3 december 2017 ten behoeve van het Maarschalkerweerd pijporgel

Op zondag 3 december a.s. aanvang 18.00u zal er een benefietconcert gehouden worden in onze Kathedrale Basiliek. Dit concert zal in het teken staan van orgelmuziek. Aan dit concert zullen...

Heilige Oliën in Driekoningenkerk

Heilige Oliën in Driekoningenkerk

Kastje met drie kelkjesEen dezer dagen was ik bij de kerk aan de Mahonielaan, de Driekoningen. Ze spreken ook wel van de Rajpurkerk. De deur stond open en ik was...

Bisschop van Paramaribo mgr. K. Choennie installeert adviescommissie

Bisschop van Paramaribo mgr. K. Choennie installeert adviescommissie

Op vrijdag 24 november installeerde de bisschop van Paramaribo, mgr. Karel Choennie een commissie die hem zal bijstaan en adviseren in zijn aanbod aan president Bouterse om te helpen bouwen...

Hij sprak met gezag - Bij het feest van Christus Koning – zondag 26 novembe

Hij sprak met gezag - Bij het feest van Christus Koning – zondag 26 novembe

Het feest van Christus Koning heeft zijn oorsprong o.a. in de negentiende eeuw, toen koningen en koninginnen nog echte gezagsfiguren waren. Heden ten dage is dat vrijwel overal niet meer...

Adventsdienst

Adventsdienst

Datum : Vrijdag 1 december 2017Plaats: St. Bonifaciuskerk, J.A. Pengelstraat 115Tijd : 18.00 - 21.00 uur Thema:"Ik kom; Ik ben er al!" Orga: Katholieke Charismatische Vernieuwing

FEESTELIJKE HEROPENING NGVB SPORTCOMPLEX

FEESTELIJKE HEROPENING NGVB SPORTCOMPLEX

Datum: zaterdag 25 novemberPlechtige eucharistie viering in de Kathedrale BasiliekTijd 08.00u Na de dienst wordt in processie gelopen naar het NGVB complex en vindt de onthulling plaats van een nieuw...

Vormings- en bezinningsweekend KJS

Vormings- en bezinningsweekend KJS

KJS-stuurgroepIn het weekend van 27 t/m 29 oktober is de stuurgroep van de diocesane jongerenbeweging Katholieke Jongeren Suriname (KJS) erop uitgegaan voor vorming en bezinning. Het thema was “het Licht...

Gezamenlijke herdenking 500 jaar Reformatie

Gezamenlijke herdenking 500 jaar Reformatie

Geliefde broeders en zusters in Christus. Wij zijn zeer verheugd om dit artikel samen te publiceren in het kerkblad “Omhoog” en op de website van het bisdom (Rooms-Katholiek) en in...

“How can we keep from singing?”

“How can we keep from singing?”

Feestelijk concert in verband met: 150-jarig bestaan van het St. Alphonsuskoor van de Kathedrale Basiliek en 55-jarig bestaan van het St. Caeciliakoor van de Alfonsparochie. Het concert zal worden opgeluisterd...

Allerzielen 2017: “Nabestaan is soms moeilijker dan dood gaan”

Allerzielen 2017: “Nabestaan is soms moeilijker dan dood gaan”

Allerzielen“Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn” Met dit citaat heeft Stichting RK Begraafplaats recentelijk nabestaanden en belanghebbenden uitgenodigd voor...

Rome Reports wekelijks op Apintie TV 10.1

Rome Reports wekelijks op Apintie TV 10.1

ELKE DONDERDAGAVOND OM 18:00 u. Het Bisdom Paramaribo brengt in samenwerking met Apintie TV dit 26 minuten durende programma dat belangrijkste wekelijkse verhalen belicht over de paus, het Vaticaan en...

Eerste KJS-Avond met het thema: “Ik bid”

Eerste KJS-Avond met het thema: “Ik bid”

KJS-AvondOp zaterdag 18 november a.s. organiseert de diocesane jongerenbeweging Katholieke Jongeren Suriname (KJS), haar eerste KJS-Avond met het thema “Ik bid”. “Het doel van deze avond is om de jongeren...

KCV: WHITE NIGHT – DYNAMITE

KCV: WHITE NIGHT – DYNAMITE

DresscodeWanneer ik op 28 oktober de White Night Garden Party van de KCV (Katholieke Charismatische Vernieuwing) binnenloop, voel ik gelijk een sfeer van sereniteit over me komen. We worden vriendelijk...

2 November - Allerzielen gedachtenis van alle overleden gelovigen

2 November - Allerzielen gedachtenis van alle overleden gelovigen

Dienst op donderdag 2 nov. 2017 om 17:00 uur in de Allerheiligste verlosser kerk aan de schietbaanweg 35. Op Allerzielen herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen.De traditie stamt, voorzover bekend...

Oproep tot het veranderen van onze gedachten en daden

Oproep tot het veranderen van onze gedachten en daden

Woord en Gebedsdienst Dag der Marrons Bijzondere dienstHet werd een kleurrijke en vrolijke woord- en gebedsdienst in een tot de laatste plek bezette St. Petrus & Paulus Kathedrale Basiliek. Degenen...

Bisschop Charles Jason Gordon, nieuwe Aartsbisschop van Port of Spain

Bisschop Charles Jason Gordon, nieuwe Aartsbisschop van Port of Spain

Bisschop Charles Jason Gordon, 58, van het Bisdom Bridgetown (Barbados), zal geinstalleerd worden als de 13de Aartsbisschop van Port of Spain. De officiele bekendmaking van deze benoeming door paus Franciscus...

WERELDMISSIEDAG - 22 oktober 2017

WERELDMISSIEDAG - 22 oktober 2017

Dierbare zusters en broeders, In de maand oktober gedenken wij Wereldmissiedag, een jaarlijkse viering van onze christelijke roeping om mensen tot Christus te brengen, zijn Blijde Boodschap te verkondigen, en...

Petrus Donders en zijn jeugdjaren - Petrus Dondersmaand

Petrus Donders en zijn jeugdjaren - Petrus Dondersmaand

Stichting Devotie Petrus Donders organiseert een speciale Petrus Dondersmaand van 27 september tot en met 28 oktober 2017. Op 26 oktober is de petrusdonderslof met aansluitend een verpersviering. Om 19:00...

Boodschap van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog i.v.m. het feest van Divali

Boodschap van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog i.v.m. het feest van Divali

Christenen en hindoes: verder gaan dan tolerantie Beste Hindoevrienden, Namens de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog bieden wij onze hartelijke groeten aan u allen bij gelegenheid van de viering...

Círio de Nazaré 2017

Círio de Nazaré 2017

“Vlam van Nazaret”In het weekend van 7 en 8 oktober heeft dit feest plaatsgevonden. Ook hier in Paramaribo. Dit feest gaat terug naar heel oude tijden. Het gaat om het...

Een ontmoeting met paus Paulus VI

Een ontmoeting met paus Paulus VI

Naar VaticaanstadEnkele weken geleden maakte Omhoog bekend dat paus Paulus VI eertijds Heilig verklaard zal worden. Aangezien ik kort na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 het voorrecht had gehad...

Surinaamse pelgrims naar Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Surinaamse pelgrims naar Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Surinaamse pelgrimsDit jaar is het 300 jaar sinds de vondst van de beeltenis van de Madonna Aparecida. Dat willen ze er vieren en het Nationaal Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida,...

Terugblik in dankbaarheid bij inzegening nieuw kerkgebouw St. Theresia, Moengo

Terugblik in dankbaarheid bij inzegening nieuw kerkgebouw St. Theresia, Moengo

Een stampvolle kerkOp zondag 1 oktober jl. was het zover: de inwijding van het nieuw kerkgebouw van de St. Theresiakerk te Moengo. Alle voorbereidingen waren getroffen om de bisschop van...

Persbericht van Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, over het sportcomplex NGVB

Persbericht van Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, over het sportcomplex NGVB

Paramaribo 04 oktober 2017 Heden 4 oktober heeft de voorzitter van de NGVB de heer Cyrill Biervliet het beheer van het sportcomplex op de Hoek van de Koninginnen- en Prinshendrikstraat...

Container rijst voor Dominica

Container rijst voor Dominica

Beste broeders en zusters, Mgr. Karel Choennie, bisschop van Bisdom Paramaribo, is bezig om vanuit Suriname een container met rijst te sturen naar Dominca. De kosten voor het versturen van...

Oktober: missiemaand en rozenkransmaand

Oktober: missiemaand en rozenkransmaand

MissiemaandDe maand oktober is de maand gewijd aan aandacht, gebed en actie voor de missie van de Kerk. In de katholieke kerk over heel de wereld zal men zich rond...

« »