Friday 27 January

eerstest.petruspauluskerkOp 10 juli 1885 werd onze St.Petrus & Paulus Kathedraal ingezegend door Mgr.Schaap CssR. Op die plek aan de Gravenstraat had de eerste St.Petrus & Pauluskerk gestaan, het herbouwde Joodse theather “Verezene Phoenix”, dat de RK Missie in maart 1824 had aangekocht. Het theater werd aangepast en de gevel werd verschillende keren verfraaid om het meer het aanzicht van een kerk te geven.

Op 4 maart 1826 kon zo die eerste kerk van de RK Missie ingezegend worden met als naam “St.Petrus & Paulus kerk”.

Toen de Redemptoristen in 1865 de verantwoordelijkheid voor de RK Missie in Suriname aanvaardde, kwam de ontwikkeling van de katholieke gemeenschap in een hogere versnelling. Mgr. J. Swinkels CssR, de eerste Redemptorist-bisschop nam het bestuur over. Ook onder zijn leiding groeide de katholieke gemeenschap krachtig. Er kwamen steeds meer scholen, internaten en kerken of missieposten in de districten en het binnenland.

Op 15 september 1875 overleed Mgr. J. Swinkels. Er waren toen 12 priesters en 8 fraters redemptoristen in Suriname. Hij werd opgevolgd door Mgr. J. Schaap CssR. Ook onder zijn leiding ging de krachtige groei verder. De eerste St.Petrus & Pauluskerk had ondertussen al bijna 57 jaar gediend en werd echt bouwvallig, maar ook klein geworden voor de snel groeiende katholieke gemeenschap in Paramaribo. Zo kwamen er bouwplannen voor een nieuwe kerk, die de grootte en de uitstraling van een echte kathedraal zou moeten krijgen. Op 30 januari 1883 legde Mgr.Schaap de eerste steen voor de nieuwe St.Petrus & Pauluskathedraal, die over de oude kerk heen werd gebouwd. Twee jaar later, op 10 juli 1885 werd de nieuwe kathedraal ingezegend. Er moest nog veel gedaan worden, maar op 1 november 1885 was het zover en kon de eerste Pontificale Hoogmis in de nieuwe Kathedraal worden gevierd. Men bleef verder werken aan de nieuwe kathedraal en verfraaide dit schitterende huis van God steeds meer.

Ikathedraal paramaribon de loop van de 130 jaar dat deze prachtige kathedraal in het midden van onze Surinaamse samenleving staat, hebben talloze mensen daar hun dankbaarheid aan God geuit in doopsels, huwelijken, eerste heilige communie, vormsel, en zovele heilige missen. Zovelen hebben troost gevonden in de gewijde sfeer van de kathedraal bij uitvaarten en rouwmissen voor hun dierbare overledenen. De kathedraal is een geliefd monument dat niet meer uit onze Surinaamse samenleving weg te denken is. Wij zijn God dan ook dankbaar dat na vele moeilijke jaren voor Suriname, waarin de kathedraal uiteindelijk 22 jaar gesloten en vervallen erbij stond, Hij ons de kathedraal heeft teruggeschonken. Na de grote restauratie, bekostigd door de Europese Unie en ondersteund door de Surinaamse regering, werd onze kathedraal in nieuwe glorie plechtig opieuw geconsacreerd door Mgr. Wilhelmus de Bekker op 14 november 2010. Vorig jaar zijn we allen getuigen geweest van de verheffing van de kathedraal tot de hoge eer van Basiliek door Paus Franciscus.

Tijdens de grote feestelijke Eucharistieviering op vrijdag 31 juli aanstaande om 19.00 uur van 150 jaar Redemptoristen in Suriname, zullen wij ook God danken voor 130 jaar Kathedrale Basiliek. Beide jubilea passen prachtig bij elkaar, want het was door de inspanningen en visie van de Redemptoristen onder leiding van Mgr.Schaap CssR dat wij 130 jaar geleden deze schitterende Kathedraal gekregen hebben. Komt u daarom in groten getale naar deze plechtige viering!

Door: Eerw.Hr. Esteban Kross
Bron: Omhoog editie 29 - 26 juli 2015